Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012


alt

1 września 2011 roku, po mszy św. odprawionej przez proboszcza ks. Andrzeja Jakubowicza, nastąpiła inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego.

alt

Wicedyrektor Agata Wasilewska przywitała zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organu prowadzącego szkołę – wójta p. Andrzeja Lipkę i członka Rady Gminy p. Sławomira Maciejuka oraz przewodniczącą Rady Rodziców p. Edytę Dudziuk. Przedstawieni zostali nauczyciele, którzy w bieżącym roku dołączyli do grona pedagogicznego: ks. Walery Tomaszewski,  p. Barbara Sidorczuk – logopeda, p. Anna Borzymowska – nauczyciel j. niemieckiego oraz p. Maciej Zubkowicz – nauczyciel wychowania fizycznego.

Pani dyrektor szczególnie przywitała uczniów klas I gimnazjum, przypominając, że znaczna część spośród nich to absolwenci sarnackiej szkoły podstawowej, ale dołączyli do nich uczniowie z Serpelic i Hołowczyc. Życzyła, aby jak najszybciej zaadaptowali się w szkole i odnosili wiele sukcesów. Natomiast trzecioklasistom przypomniała o czekającym ich w tym roku szkolnym egzaminie gimnazjalnym, krótko omawiając istotne zmiany w jego formule.

alt  alt

Pani Wasilewska poinformowała, że w nowym roku szkolnym szkoła nadal będzie korzystać ze środków Unii Europejskiej. W gimnazjum kontynuowane będą zajęcia z projektu Mały Archimedes. W ramach tego projektu w wakacje dwoje uczniów uczestniczyło w tygodniowym warsztatowym wyjeździe do Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie w Szwajcarii. Czworo uczniów  brało udział w obozach naukowych: dwa obozy matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Białostockim, dwa obozy biologiczno-chemiczno-geograficzne w Wigierskim  Parku Narodowym.
Ponadto dwie uczennice w lipcu wzięły udział w tematycznym międzynarodowym obozie na Litwie w ramach projektu „Młodzież -  szansą na zachowanie tradycji naszych regionów” – szkoła skorzystała z propozycji Tygla Doliny Bugu.

„Życzę uczniom sukcesów w nauce, a także tego, aby szkoła, oprócz miejsca obowiązkowej nauki, była miejscem, do którego przychodzicie z przyjemnością, aby się spotkać z koleżankami i kolegami, nauczyć nowych rzeczy. Rodzicom życzę jak najwięcej radości ze swoich pociech i ich postępów. Nauczycielom życzę satysfakcji z własnej pracy. Wszystkim - wytrwałości i realizacji zamierzonych celów, a także dużo zdrowia.” - tymi słowami p.  Agata Wasilewska zakończyła spotkanie na sali. Następnie uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.

ZDJĘCIA

Newsflash