Konkurs chemiczny MARZEC

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: 17-03-13
Opublikowano: 17-03-13
Jolanta Chromiec
Odsłony: 322

Zadanie 1. (4 pkt)

Uzupełnij poniższą zdania, wpisując literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe.

1.Wszystkie gazy wchodzące w skład czystego, suchego powietrza zbudowane są z cząsteczek dwuatomowych.

2.Po zmieszaniu każdego wodorotlenku z wodą otrzymamy roztwór o odczynie zasadowym.

3.Reakcję zobojętniania kwasu zasadą można zapisać równaniem jonowym: H+ + OH- = H2O

4.W wodnym roztworze azotanu(V)wapnia jest dwa razy więcej anionów niż kationów.


Zadanie 2. (2 pkt)

Zapisz równania reakcji syntezy podczas których można otrzymać:

a) wodorotlenek potasu: ..................................................................................

b) kwas siarkowy(IV) ......................................................................................................................