Zadanie na kwiecień - chemia

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: 27-04-14
Opublikowano: 27-04-14
Jolanta Chromiec
Odsłony: 288

 

Zad.1.  Podaj wzory sumaryczne związków:

a) FexOy gdzie x+y=5 i stosunek x:y =2:3 wzór..........................................................................

b) COx o masie cząsteczkowej 44u wzór...................................................................................

c) Jaki pierwiastek kryje się pod symbolem E? EO2 o masie cząsteczkowej 64u wzór ......

d) ClxOy gdzie x+y=9 i stosunek x:y =2:7 wzór...........................................................................

e) SOx o masie cząsteczkowej 80u wzór....................................................................................