Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Jubileusz szkoły w Sarnakach, 19 V 2017

19 maja 2017 r. nasza szkoła obchodziła potrójny jubileusz: 150-lecie istnienia szkoły, 90. rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę najstarszej części szkoły i 10. rocznicę nadania imienia Bohaterów Akcji V2 Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sarnakach.

Fotorelacja z obchodów:

Święto Szkoły 2017 6

Przejście pocztu sztandarowego i społeczności szkolnej do kościoła.

Święto Szkoły 2017 66

Msza święta celebrowana przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.

 

Święto Szkoły 2017 62

 Podziękowanie przez dyrektor Barbarę Michoń, wójta Andrzeja Lipkę, przedstawicieli rodziców, absolwentów i obecnych uczniów szkoły księdzu biskupowi za uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

 

Święto Szkoły 2017 78

 Uroczysty przemarsz uczestników uroczystości.

 

zlozenie kwiatow pomnik2

 Złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym Bohaterów AK w Akcji V2 przez mjra Tadeusza Sobieszczaka, dyrekcję, przedstawicieli rodziców, uczniów i absolwentów ZS w Sarnakach, przedstawicieli Ministerstwa RPiPS, władz samorządowych gminy, powiatu i województwa oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

 

Święto Szkoły 2017 111

Przejście w kierunku tablic pamiątkowych na ścianie najstarszej części szkoły.

 

zlozeniekwiatow tablica2

 Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą nauczyciela i uczniów, którzy oddali swoje życie w czasie II wojny światowej oraz nauczycieli i uczestników tajnego nauczania w latach 1942-44.

 

Święto Szkoły 2017 167

Uroczystość w szkole.

 

Święto Szkoły 2017 159

 Wprowadzenie sztandarów szkoły i Oddziału Partyzanckiego Zenona, odśpiewanie hymnu państwowego.

 

Święto Szkoły 2017 161

 Powitanie przybyłych na uroczystość przez dyrektor Barbarę Michoń.

 

wystep

Część artystyczna - historia szkoły w Sarnakach w obrazach, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sarnakach.

 

Przemówienia gości:

Święto Szkoły 2017 359

 Andrzej Lipka, wójt Gmniy Sarnaki 

 

Święto Szkoły 2017 366Marek Renik, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach

 

Święto Szkoły 2017 374

 Katarzyna Klimiuk, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Święto Szkoły 2017 383

 major Tadeusz Sobieszczak ps. "Dudek"

 

Święto Szkoły 2017 405

 Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach

 

Święto Szkoły 2017 410

 Bożena Niedzielak, wicestarosta łosicki

 

Święto Szkoły 2017 412

 Jan Gawor, prawnuk kapitana Leguta ps. "Kit" wojennego komendanta rejonu AK Górki - Sarnaki

 

Święto Szkoły 2017 414

 Anna Jurzyk, nauczycielka ZS w Sarnakach

 

Święto Szkoły 2017 416

Andrzej Wybranowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki

 

Święto Szkoły 2017 419Zakończenie części oficjalnej przez dyrektor Barbarę Michoń.

 

wyst

Wystawy starych zdjęć, ekspontów związanych z życiem szkoły oraz prezentacja współczesnego dorobku szkoły.

 

Święto Szkoły 2017 452Spotkanie wspomnieniowe w stołówce szkolnej.

 

 

 

ZDJĘCIA

 

Newsflash