Jubileusz szkoły w Sarnakach, 19 V 2017

Utworzono: 30-05-17
Jolanta Chromiec

 

zlozenie kwiatow pomnik2

 Złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym Bohaterów AK w Akcji V2 przez mjra Tadeusza Sobieszczaka, dyrekcję, przedstawicieli rodziców, uczniów i absolwentów ZS w Sarnakach, przedstawicieli Ministerstwa RPiPS, władz samorządowych gminy, powiatu i województwa oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

 

Święto Szkoły 2017 111

Przejście w kierunku tablic pamiątkowych na ścianie najstarszej części szkoły.

 

zlozeniekwiatow tablica2

 Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą nauczyciela i uczniów, którzy oddali swoje życie w czasie II wojny światowej oraz nauczycieli i uczestników tajnego nauczania w latach 1942-44.

 

Święto Szkoły 2017 167

Uroczystość w szkole.

 

Święto Szkoły 2017 159

 Wprowadzenie sztandarów szkoły i Oddziału Partyzanckiego Zenona, odśpiewanie hymnu państwowego.

 

Święto Szkoły 2017 161

 Powitanie przybyłych na uroczystość przez dyrektor Barbarę Michoń.

 

wystep

Część artystyczna - historia szkoły w Sarnakach w obrazach, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sarnakach.

 

Przemówienia gości:

Święto Szkoły 2017 359

 Andrzej Lipka, wójt Gmniy Sarnaki 

 

Święto Szkoły 2017 366Marek Renik, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach

 

Święto Szkoły 2017 374

 Katarzyna Klimiuk, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Święto Szkoły 2017 383

 major Tadeusz Sobieszczak ps. "Dudek"

 

Święto Szkoły 2017 405

 Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach

 

Święto Szkoły 2017 410

 Bożena Niedzielak, wicestarosta łosicki

 

Święto Szkoły 2017 412

 Jan Gawor, prawnuk kapitana Leguta ps. "Kit" wojennego komendanta rejonu AK Górki - Sarnaki

 

Święto Szkoły 2017 414

 Anna Jurzyk, nauczycielka ZS w Sarnakach

 

Święto Szkoły 2017 416

Andrzej Wybranowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki

 

Święto Szkoły 2017 419Zakończenie części oficjalnej przez dyrektor Barbarę Michoń.

 

wyst

Wystawy starych zdjęć, ekspontów związanych z życiem szkoły oraz prezentacja współczesnego dorobku szkoły.

 

Święto Szkoły 2017 452Spotkanie wspomnieniowe w stołówce szkolnej.

 

 

 

ZDJĘCIA