**Szkola Podst. w Sarnakach

***im.Bohaterow Akcji V2

Strona główna

Święto szkoły

 

 

 

20 maja 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji 20. rocznicy odsłonięcia pomnika poświęconego bohaterom AK w operacji V2 oraz VIII Dnia Patrona naszej szkoły.

 

Dzień Patrona 2015 13

O godz. 11.00 sprzed szkoły wyruszyła w stronę kościoła kolumna prowadzona przez jeźdźców z Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji.

 

Dzień Patrona 2015 17

Tuż za sztandarem sarnackiej szkoły maszerowały poczty sztandarowe Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Akcji III Most w Przybysławicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej, okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Bractwa Kurkowego.

 

Dzień Patrona 2015 24

Dyrektor ZS w Sarnakach z reprezentacją szkoły w Przybysławicach i Woli Ocieckiej oraz delegacją z gminy Ostrów prowadziła uczniów.

 

Dzień Patrona 2015 47

Dzień Patrona 2015 48

Dzień Patrona 2015 69

Wejście do kościoła.

 

Dzień Patrona 2015 79

Mszę świętą w Kościele parafialnym w Sarnakach odprawił Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus.

 

Dzień Patrona 2015 87

Uczestnicy uroczystości przeszli w uroczystym marszu z kościoła pod pomnik w centrum Sarnak upamiętniający Bohaterów AK w Akcji V2.

 

Kwiaty przed pomnikiem złożyli:

Dzień Patrona 2015 106

Major Tadeusz Sobieszczak ps. „Dudek” oraz delegacja uczniów ZS w Sarnakach.

 

Dzień Patrona 2015 113

Tadeusz Seremet, dyrektor szkoły w Przybysławicach z delegacją uczniów i nauczycieli.

 

Dzień Patrona 2015 117

Przedstawiciele gminy Ostrów: Wiesław Jeleń radny gminy Ostrów, sołtys miejscowości Blizna, zarządzający Parkiem Historycznym Blizna, Przemysław Łagowski, dyrektor GCKiS w Ostrowie z siedzibą w Kamionce, Artur Skubis, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej.

 

Dzień Patrona 2015 119

Przedstawiciele senatora RP Waldemara Kraski oraz posła na sejm RP KrzysztofaTchórzewskiego.

 

Dzień Patrona 2015 120

Andrzej Lipka, wójt Gminy Sarnaki z Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Korbut i wiceprzewodniczącym Sławomirem Maciejukiem.

 

Dzień Patrona 2015 122

Mariusz Kucewicz, burmistrz miasta Łosice.

 

Dzień Patrona 2015 125

Iwona Muder, wicestarosta powiatu łosickiego oraz przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz i radny powiatowy Karol Juszyński.

 

Dzień Patrona 2015 127

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach mł. insp. Andrzej Stańczuk i mł. asp. Andrzej Radziwonka, dzielnicowy.

 

Dzień Patrona 2015 131

Sławomir Trąbka, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki.

 

Dzień Patrona 2015 133

Stefan Szańkowski z delegacją Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

 

Dzień Patrona 2015 149

Sarnacka młodzież szkolna zgromadziła się wokół pomnika.

 

Dzień Patrona 2015 184

Uroczystości w hali sportowej ZS w Sarnakach rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego.

 

Dzień Patrona 2015 202

Dyrektor Agata Wasilewska powitała przybyłych gości:

Jego Ekscelencję Biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa; dziekana Dekanatu Sarnackiego i proboszcza sarnackiej parafii, ks. prałata Andrzeja Jakubowicza wraz księżmi wikariuszami; ks. prałata Zdzisława Borkowskiego, byłego proboszcza naszej parafii, który 20 lat temu sprawował mszę świętą z okazji odsłonięcia pomnika; Dariusza Napiórkowskiego, dyrektora siedleckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego; przedstawicieli senatora RP Waldemara Kraski oraz posła na sejm RP Krzysztofa TchórzewskiegoGrażynę Staręgę starszego wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach; wicestarostę Iwonę Muder oraz przewodniczącą Rady Powiatu Grażynę Kasprowicz i radnych powiatowych; Wójta Gminy Sarnaki, Andrzeja Lipkę wraz z pracownikami Urzędu Gminy Sarnaki; Przewodniczącą Rady Gminy w Sarnakach, Małgorzatę Korbut oraz radnych Gminy Sarnaki; Mariusza Kucewicza, burmistrza Łosic oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów z naszego terenu; Wiesława Jelenia, radnego gminy Ostrów, sołtysa miejscowości Blizna; Mariana Waszczuka, wieloletniego wójta gminy Sarnaki, członka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika; Sławomira Kordaczuka, wicedyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, członka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, pasjonata historii, zaprzyjaźnionego z naszą szkołą; przedstawicieli policji w Łosicach; Sławomira Trąbkę, nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki; Krzysztofa Michonia – dyrektora Przedstawicielstwa PGNiG w Republice Białoruś; Barbarę Michoń, dyrektor Zespołu Szkół w Sarnakach; przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół: Tadeusza Seremeta – dyrektora szkoły niepublicznej w Przybysławicach, noszącej imię Akcji III Most oraz pana Artura Skubisa, dyrektora SP im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej w gminie Ostrów; wieloletnią dyrektor SP panią Gustawę Łubko oraz wieloletnią dyrektor SP i ZS panią Hannę Wasiluk, a także dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych z naszego terenu; emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły w Sarnakach; Andrzeja Nowaka z delegacją stowarzyszenia Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji oraz Marka Sawczuka przedstawiciela Bractwa Kurkowego; Stefana Szańkowskiego i delegację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej; Radę Rodziców z jej przewodniczącym Krzysztofem Jędruszukiem i wiceprzewodniczącą, Moniką Omelańczukrodzicównauczycieli i pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół w Sarnakach; mieszkańców Sarnak i okolicsołtysówstrażaków członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej i osoby zaprzyjaźnione z sarnacką ziemią.

Dzień Patrona 2015 208

Owacjami na stojąco przywitany został żołnierz oddziału partyzanckiego Zenona, major Tadeusz Sobieszczak pseudonim „Dudek”, który reprezentował kombatantów z tego oddziału; pan Sobieszczak wraz z małżonką przed 20 laty byli członkami Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

 

Dzień Patrona 2015 229

Dyrektor Agata Wasilewska i wójt Andrzej Lipka wdzięczność za przybycie sędziwego gościa wyrazili bukietem kwiatów.

 

Dzień Patrona 2015 235

Licznie przybyli goście i społeczność szkolna.

 

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili:

Dariusz Napiórkowski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, który przeczytał list od marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika.

Andrzej Lipka, wójt gminy Sarnaki.

wizytator Grażyna Staręga.

Iwona Muder, wicestarosta powiatu łosickiego.

major Tadeusz Sobieszczak.

dyrektor szkoły w Przybysławicach, Tadeusz Seremet.

Gustawa Łubko, emerytowana dyrektor szkoły w Sarnakach.

Ryszard Krykowski, mieszkaniec Kolonii Klimczyce.

Stefan Szańkowski, prezes TPZŁ.

 

Dzień Patrona 2015 238

Grażyna Staręga

 

Dzień Patrona 2015 243

Tadeusz Sobieszczak

 

Dzień Patrona 2015 249

Tadeusz Seremet

 

Dzień Patrona 2015 251

Gustawa Łubko

 

Dzień Patrona 2015 255

Ryszard Krykowski

 

Wstępem do części artystycznej w wykonaniu uczniów była prezentacja 15-minutowego filmu sprzed 20 lat – skrótu nagrania z uroczystości odsłonięcia pomnika w Sarnakach. Następnie zgromadzeni usłyszeli wiersz „Do kolegów” autorstwa Aliny Fedorowicz pseudonim „Marta”, sanitariuszki z oddziału majora Stefana Wyrzykowskiego „Zenona”.

 

Dzień Patrona 2015 2799

 mazur      mazur fragm.

Mazurem zaprezentowali się uczniowie klasy III szkoły podstawowej, przygotowani przez wychowawczynie Annę Wawryniuk i Renatę Hackiewicz.

 

Dzień Patrona 2015 314

Chór szkolny, soliści oraz zespół „By the way”, przygotowani przez nauczyciela muzyki Tadeusza Gosia, wykonali współczesne piosenki patriotyczne.

 

Dzień Patrona 2015 316

Słowo wiążące wykonali uczniowie przygotowani przez polonistkę Irenę Paździor.

 

Dzień Patrona 2015 344

 walc i belgijka                  walc i belgijka fragm.

Na koniec walca i belgijkę zatańczyli uczniowie klasy III gimnazjum, przygotowani przez nauczycielki wychowania fizycznego Dorotę Czeżyk i Jolantę Korowajczuk.

 

Dzień Patrona 2015 173

Na hali obejrzeć można było wystawę broni białej, prywatne zbiory jednego z mieszkańców Sarnak.

 

Dzień Patrona 2015 384

W sali nr 1 na I piętrze znajduje się wystawa portretów żołnierzy oddziału partyzanckiego AK 34 Pułku Piechoty mjr Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” – wystawa należy do Waldemara Kosieradzkiego z Łosic, miłośnika lokalnej historii.

 

Dzień Patrona 2015 379

Na holu przed stołówką szkolną prezentowana jest wystawa zdjęć z dawnych lat szkolnych oraz z odsłonięcia pomnika 20 lat temu – własność biblioteki publicznej.

 

Dzień Patrona 2015 375

Na korytarzach szkolnych prezentujemy fotografie z życia szkoły oraz prace uczniowskie.

 

ZDJĘCIA

 

 

Wizyta przedszkolaków

2015 05 12 09.38.44

2015 05 12 09.36.32

12 maja 2015 r. szkolne mury odwiedzili przyszłoroczni pierwszokasiści - najstarsza grupa z Przedszkola Samorządowego w Sarnakach. Spotkali się z uczniami klas I-III, obejrzeli sale lekcyjne, bibliotekę, sekretariat i gabinet pani dyrektor oraz salę gimnastyczną.

2015 05 12 09.29.34

Uczniowie klasy Ia specjalnie na tę okazję przygotowali przedstawienie "Witaj wiosno" i opowiedzieli o swoich szkolnych doświadczeniach.  Wizytę zakończyła zabawa w basenie z kulkami w sali "Radosna szkoła".

ZDJĘCIA

 

Niedługo Dzień Patrona

 

collage

Wkrótce obchodzić będziemy 20. rocznicę odsłonięcia pomnika poświęconego Bohaterom AK w Akcji V2 oraz 8. roczncę nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sarnakach imienia Bohaterów Akcji V2. Z tej okazji zapraszamy uczniów do twórczej aktywności i ogłaszamy trzy konkursy:

  • konkurs plastyczny "Piękno naszej małej ojczyzny"
  • konkurs literacki "Moja mała ojczyzna"
  • konkurs fotograficzny "Mała ojczyzna w Obiektywie"

Zachęcamy do udziału. Regulaminy konkursów znajdują się poniżej:

Czytaj więcej: Niedługo Dzień Patrona

Gminny konkurs recytatorski

 

DSC 0062

Zwyciężczynie szkolnych etapów konkursów recytatorskich 7 maja 2015 r. wzięły udział w gminnych eliminacjach, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sarnakach. Zmierzyły się z koleżankami i kolegami ze szkoły w Serpelicach.

Wszystkie nasze uczennice pięknie się zaprezentowały. Dokładnej znajomości tekstu towarzyszyła ciekawa interpretacja i dbałość o kulturę słowa.  

Wyniki eliminacji:

klasy I-III                        I miejsce Kamila Wawryniuk

                                     II miejsce Natalia Daniluk

klasy IV-VI                    I miejsce Paulina Golwiej

                                    III miejsce Aleksadra Iwaniuk

Laureatki gminnego konkursu wezmą udział w etapie powiatowym, który odbędzie się 26 maja w Łosicach.

ZDJĘCIA

 

Recytacje IV-VI

DSC 0031

Paulina Golwiej, Aleksandra Iwaniuk i Aleksandra Knapiuk to najlepsze recytatorki szkolnego etapu Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. 6 maja 2015 r., w szkolnej bibliotece, komisja konkursowa w składzie: p. A Wasilewska, p. I. Paździor i p. J. Daniluk wysłuchała głosowych interpretacji poezji i fragmentów prozy w wykonaniu dziewięciu uczennic z klas IV-VI. Wyróżnione zostały występy Aleksandry Lisieckiej i Alicji Karczmarz.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

ZDJĘCIA

 

 

Recytacje I-III

Konkurs rec.I IIIa 010

5 maja 2015 r. bliblioteka szkolna gościła najmłodszą grupę recytatorów. Odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego dla klas I-III. Wiersze i prozę zaprezentowało czternaścioro uczniów. Emocje były wielkie. Jury w składzie: p. I. Paździor, p. B. Kłykocińska, p. J. Janik oceniło występy uczniów i doceniło prezentacje trzech trzecioklasistek:

Natalia Daniluk - I miejsce

Kamila Wawryniuk - II miejsce

Oliwia Golwiej - III miejsce

Zwyciężczynie wkrótce wezmą udział w gminnym etapie konkursu. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

Konkurs rec.I IIIa 008

ZDJĘCIA

 

Majowe święto

DSC 0060

224. rocznica uchwalenia Konstytucja 3 maja uczczona została podczas niedzielnej mszy za Ojczyznę, w której uczestniczył poczet sztandarowy. Szkołę podstawową reprezentowali: Paulina Golwiej, Aleksandra Lisiecka i Tycjan Lewandowski.

W poniedziałek, 4 maja odbył się w szkole okolicznościowy apel. Przygotowani przez p. I. Paździor, p. R. Dydycza i p. T. Gosia uczniowie SP i G zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, nawiązujący do wydarzeń z 1791 r. Natalia Hepner, Wiktoria Nitychoruk, Magdalena Izdebska i Adam Nowosielski recytowali wiersze, a uczennice z klas III -VI śpiewały w chórze.

apel na 3 maja 2015 3

apel na 3 maja 2015 10

apel na 3 maja 2015 13

ZDJĘCIA

 

 

Przed Świętem Flagi

collage

30 kwietnia uczennice szkoły podstawowej: Wiktoria Nitychoruk, Katarzyna Jodłowska i Aleksandra Iwaniuk pod opieką p. Justyny Janik chodziły po Sarnakach i rozdawały własnoręcznie wykonane flagi pracownikom sklepów, instytucji, urzędu oraz napotkanym przechodniom. W ten sposób przypominały o Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który przypada na 2 maja.

ZDJĘCIA

 

 

Śpiewająca Biblioteka

spotk10

W dniu 21 kwietnia uczniowie klasy Ia uczestniczyli w spotkaniu literacko – muzycznym „Śpiewająca Biblioteka”, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej. Przeprowadziła je pisarka i ilustratorka Edyta Zarębska oraz muzyk i kompozytor Robert Zarębski.

spotk5

Celem spotkania było zainteresowanie małych czytelników biblioteką i czytelnictwem. Pani Edyta opowiedziała,  jak spełniło się jej marzenie z dzieciństwa, by zostać autorką książek dla dzieci. Pan Robert zaprezentował fragmenty jej książek. Dzieci obejrzały pokaz ilustratorski i uczyły się piosenki „Mądra rzeka”. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Barbara Kłykocińska i Joanna Daniluk.

spotk11

spotk12

B. Kłykocińska, zdj. J. Daniluk

 

BRD 2015 - III miejsce

IMG 6910

Dnia 14.04.2015r. odbył powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Celem Turnieju jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

CAM00284

Tegoroczne rozgrywki odbyły się w Zespole Szkół w Olszance. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Golwiej, Maja Malinowska, Tycjan Lewandowski i Dawid Lutkiewicz. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmowała  test  wiedzy składający się z 20 pytań i test – skrzyżowania, składający się z 10 pytań. Po pierwszej części Turmieju nasza ekipa była na I miejscu. Część praktyczna polegała na pokonaniu toru przeszkód rowerem. Po tej części przesunęliśmy się na III miejsce, stając się „Brązowymi Mistrzami Powiatu”. W turnieju brali udział uczniowie z 14 szkół podstawowych w powiecie. Opiekunem drużyny była p. Jolanta Kołaczkowska.

brd sp

 ZDJĘCIA

 

 

II miejsce drużyny dziewcząt

zaw sp

16 kwietnia 2015 r. drużyna SP dziewcząt wywalczyła II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych w piłce ręcznej. Zawody odbyły się w Mokobodach. Zawodniczki trenuje p. Jolanta Korowajczuk. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!

zaw sp1

Skład drużyny: Paulina Golwiej, Magda Hołub, Natalia Hepner, Wiktoria Nitychoruk, Kasia Jodłowska, Ola Kamińska, Ola Lisiecka, Magda Izdebska, Zuzia Hawryluk, Maja Malinowska, Natalia Stachowicz, Klaudia Pióro, Ania Jakimiuk, Maja Tomaszuk, Asia Szymańska.