Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Strona główna


Obiady w maju

20190506 122616

24 kwietnia

 

 

W środę pracujemy zgodnie z planem.

Informacja

 
 
 
 
 
Szanowni Rodzice!
 
 
Informujemy, że w przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej w Sarnakach referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem.
 
W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. Zdajemy sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie prosimy o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości, prosimy o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny do 05 kwietnia do godziny 12.00, aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze.
Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, przekażemy informację poprzez dziennik elektroniczny do godziny 14.30. 05.04.2019.
 
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
 
 
Barbara Michoń
Jolanta Chromiec
 

INFORMACJA

 

 

W naszej szkole nadal trwa akcja strajkowa. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Odbędzie się także zaplanowany na poniedziałek wyjazd do Warszawy na "Zemstę". Od wtorku są dni wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin, a od czwartku rozpoczyna się wielkanocna przerwa świąteczna.

 

Egzamin ósmoklasisty: 

15 kwietnia 2019 r. – godz. 9.00 język polski (120 min.)
16 kwietnia 2019 r. – godz. 9.00 matematyka (100 min.)
17 kwietnia 2019 r. – godz. 9.00 język obcy (90 min.)

Autobusy poranne zgodnie z harmonogramem dowożenia, odjazdy po egzaminie ok. godz. 12.15

Uczniowie muszą pamiętać o punktualnym przybyciu (należy być ok. 8.30), posiadaniu legitymacji szkolnej, długopisów z czarnym tuszem i linijki (na matematykę). Można mieć wodę. Uczniowie nie mogą wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych.

Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu, nie otrzymuje promocji i nie kończy szkoły podstawowej.

 

 

Opłata za obiady w kwietniu

opłata kwiecieńobiady kwiecień zerówka na str