Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Zajęcia mat.-wyr. w IIIa - podsumowanie

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 kilkoro uczniów klasy IIIa uczestniczyło w zajęciach matematyczno – wyrównawczych w ramach projektu Szkoła Równych Szans VI. Odbyło się 28 zajęć, których głównym celem było rozwijanie u dzieci kompetencji matematycznych, a  w szczególności: doskonalenie techniki liczenia w obrębie czterech działań, kształtowanie pojęć czasowych, kształtowanie matematycznych umiejętności praktycznych oraz rozwijanie logicznego myślenia.  Uczniowie bardzo chętnie i systematycznie uczestniczyli w zajęciach. Podobało się im, że mogą pracować w małej grupie o podobnych umiejętnościach. Uznali, że zajęcia były ciekawe i pomogły im w lepszym opanowaniu poznanego na lekcjach materiału.  

20170426 115513

Barbara Kłykocińska