Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Zajęcia wyrównawcze z j. ang. - podsumowanie

 

Podsumowanie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

dla uczniów klasy VI SP

W roku szkolnym 2016/2017 w wymiarze 28 godzin,  odbyły się zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego przeznaczone dla uczniów klasy VI SP. W zajęciach wzięło udział 15 uczniów, w tym 2 dziewczyny i 13 chłopaków.

Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego było uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatycznych i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych.

W czasie zajęć uczniowie korzystali z technologii informacyjno – komunikacyjnej, przygotowywali plakaty, układali i odgrywali dialogi, śpiewali piosenki, tłumaczyli krótkie teksty. Nauka słownictwa  i powtórka czasów gramatycznych poprzez gry i zabawy językowe była rodzajem odskoczni od typowych zajęć lekcyjnych. Uczestnicy zajęć doskonalili różne formy pracy, a efekty swojej pracy uczniowie prezentowali na forum grupy.

Na zakończenie zajęć przeprowadzona została wśród uczniów ankieta podsumowująca, poprzez którą uczniowie udowodnili, że każdy z nich zdobył nowe kompetencje z zakresu języka angielskiego.

Emilia Orzepowska