Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Odjazd autobusów - zmiana

 
 
Autobusy ZMIANA od 9 października 2017:
 
- o 13.30 odjeżdża autobus odwożący uczniów do Franopola, Chlebczyna i "pętla" (Rozwadów, Nowe i Stare Mierzwice, Bużka, Kózki, Binduga, Klimczyce -Kol., Klimczyce)
- do Grzybowa i Rzewuszek uczniowie odjeżdżają o godz. 15.05 (nie ma wcześniejszego kursu)