Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Pierwszy apel

20180914 090431

W piątek, 14 września, pani dyrektor dwukrotnie spotkała się z uczniami podczas apelu. Najpierw starszym - kl. V-VIII i III gim., potem uczniom z klas I-IV przypomniane zostały zasady panujące w naszej szkole. Pani Michoń mówiła m.in.:
- o obowiązku zmiany obuwia (na takie z jasną podeszwą),
- o tym, że szatnie będą zamykane o godz. 8.00 i otwierane po zakończonych lekcjach (ukróci to spacery do szatni i przesiadywanie tam podczas przerw międzylekcyjnych), 
- o zakazie picia w szkole tzw. "energetyków" oraz o ich szkodliwości dla zdrowia,
- o konieczności dbania o to, co nasze wspólne - nie malujemy po ścianach, nie niszczymy sprzętów itp.,
- o obowiązku przebywania na świetlicy szkolnej przez uczniów dojeżdżających,
- o obowiązującym nadal zwyczaju odkładania przez uczniów telefonów w czasie lekcji i ograniczeniu korzystania z telefonów podczas przerw.