Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Europejski Dzień Języków 2018

 

 

1 października 2018 roku obchodziliśmy w szkole XVII Europejski Dzień Języków. Poprzez tę uroczystość podkreślono znaczenie nauki języków, potrzebę szacunku dla wszystkich języków używanych w Europie, jak również fakt, że nauka języka obcego to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

W obchodach udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Oddział przedszkolny i klasy I-III przygotowały przepiękne flagi krajów europejskich, które wykorzystano w dekoracji uroczystości. Pozostałe klasy IV-VIII SP i III gimnazjum przygotowały i wykonywały piosenki w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

3 7

4 3

5 7

6 10

7 2

8 4

10 2

10 10

11 3

 Spotkanie to było dobrym momentem do wyróżnienia dwóch uczennic: Kornelii Dziwińskiej z klasy VIIB i Aleksandry Knapiuk z klasy VIII, które w poprzednim roku szkolnym wzięły udział w konkursie pod patronatem Marszałka województwa mazowieckiego, celem którego było rozwijanie talentów pisarskich. Najlepsze prace, w tym prace dziewcząt, znalazły się w publikacji książkowej pt. „My Day in the United Kingdom”.

3 4

Na koniec uroczystości odbył się quiz wiedzy o Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Za każdą poprawną odpowiedź uczniowie otrzymywali nagrody. Z całą pewnością można stwierdzić, że uczniowie swoje zadania zaliczyli dziś śpiewająco.

12 4

Spotkanie przygotowały nauczycielki języków obcych: Bożena Czuż, Dorota Czeżyk, Karolina Dydycz, Emilia Orzepowska i Iwona Raczyńska.

 

ZDJĘCIA