Nauczyciele 2019/2020

Utworzono: 02-09-19
Karolina Dydycz

 

 

DYREKTOR - Barbara MichońWICEDYREKTOR - Jolanta Chromiec

 

RELIGIA

ks. Andrzej Jakubowicz

ks. Piotr Pędzich

ks. Mariusz Szymanik

 


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Renata Hackiewicz

Barbara Kłykocińska

Elżbieta Kucharczuk

Anna Wawryniuk


JĘZYK POLSKI

Jolanta Chromiec

Irena Paździor

Dorota Szpura


MATEMATYKA

Małgorzata Bartoszuk

Anna Dziuban

Jolanta Kołaczkowska

Magdalena Koszuk

Barbara Radzikowska

Beata Rosiak

 

JĘZYK ANGIELSKI

Karolina Dydycz

Emilia Orzepowska

Iwona Raczyńska

 

JĘZYK NIEMIECKI

Dorota Czeżyk

 

JĘZYK ROSYJSKI

Bożena Czuż

 

PRZYRODA

Anna Jurzyk


HISTORIA

Rafał Dydycz

Bożena Szymańska

 

BIOLOGIA

Emilia Orzepowska

 

GEOGRAFIA

Anna Dziuban

Anna Jurzyk

 

CHEMIA

Bożena Klauzińska

 

FIZYKA

Małgorzata Bartoszuk

Barbara Radzikowska


PLASTYKA

Anna Wawryniuk


MUZYKA

Tadeusz Goś


 INFORMATYKA

Jolanta Kołaczkowska

Magdalena Koszuk

Beata Rosiak

Anna Jurzyk


TECHNIKA

Jolanta Kołaczkowska


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Dorota Czeżyk

Barbara Michoń

Wojciech Szymański

Anna Jurzyk


WDŻ

Rafał Dydycz


BIBLIOTEKA

Henryka Machut

 

LOGOPEDA

Aneta Stefaniuk

 
PSYCHOLOG

Dorota Królik

 

PEDAGOG

Justyna Janik

 

NAUCZYCIEL ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Bożena Romaniuk


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Anna Dziuban

Dariusz Mormol

Iwona Raczyńska

Magdalena Stefańska

Dorota Zubkowicz