Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Podziękowanie ks. Zdzisławowi Borkowskiemu


18 maja miało miejsce spotkanie uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, emerytowanych nauczycieli i innych zaproszonych gości z ks. Zdzisławem Janem Borkowskim - wieloletnim proboszczem parafii sarnackiej.

Pani wicedyrektor Agata Wasilewska przedstawiła sylwetkę ks. Borkowskiego.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu podziękowanie ks. pałatowi za wszystkie lata współpracy oraz obecność w ważnych dla szkoły momentach. W bieżącym roku mija 25 lat pobytu ks. Borkowskiego w Sarnakach oraz 50 lat jego kapłaństwa. Obie te rocznice będzie świętował w swojej rodzinnej parafii, dokąd wyjeżdża.

Zostanie zapewne przez wszystkich zapamiętany jako miłośnik historii, także naszej lokalnej, a przede wszystkim jako życzliwy człowiek, który znał swych parafian jak mało kto.  Żywo interesował się także sprawami szkoły, uczniów, nauczycieli, pracownikó
w. Potrafił rozmawiać poważnie, ale również często żartował, miał poczucie humoru.

Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o ks. Borkowskim z ust pani Hanny Wasiluk, która będąc dyrektorem szkoły przez wiele lat współpracowała z księdzem. Życzenia i podziękowania przekazali też pracownicy biurowi obsługi szkoły oraz przedstawcielka mieszkańców wsi Klimczyce, pani Barbara Sołtan.

Spotkanie zostało urozmaicone piosenkami wkonanymi przez scholę oraz prezentacją wierszy ks. Jana Twardowskiego.

 
alt


Ks. Zdzisław Jan Borkowski
urodził się 31 marca 1937 r. w Zaolszyniu, małej wiosce w parafii Zembry, leżącej między Międzyrzecem Podlaskim a Siedlcami. 7-klasową szkołę podstawową ukończył w 1950 r., potem przez 4 lata był uczniem Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach. W 1955 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach, 27 maja 1961 r., otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Świrskiego Ordynariusza Siedleckiego. Przez 10 lat był wikariuszem w parafiach diecezji siedleckiej: Uhrusk, Domanice, Kosów Lacki; Biała Podlaska; Siedlce. Kolejne dwa lata pracował w Seminarium Duchownym w Siedlcach jako prokurator Seminarium – była to praca administracyjna, do jego obowiązków należało m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozbudowa gmachu seminaryjnego, dbanie o wyżywienie kleryków. W 1973 r. został proboszczem parafii Górki, skąd po 13 latach, 14 października 1986 r. przyszedł do Sarnak. Funkcję proboszcza naszej parafii pełnił do sierpnia 2003 r., tj. przez 17 lat. Kolejne 8 lat spędził w naszej parafii jako emeryt.

Podczas swego kapłańskiego życia pełnił wiele różnych funkcji: przez 12 lat był wicedziekanem Dekanatu Łosickiego Diecezji Siedleckiej, przez 11 lat – dziekanem Dekanatu Sarnackiego Diecezji Drohiczyńskiej, wchodził w skład diecezjalnej Rady Gospodarczej oraz Komisji ds. administracyjno-sponsoringowych Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II w Drohiczynie.


Jeździł na wycieczki krajoznawcze z uczniami i z dorosłymi. Był obecny podczas różnych uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych, m.in.: na wieczorach kolęd, spotkaniach patriotycznych 11 listopada, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i innych. W 2004 r. podczas Sesji Naukowej w 250 rocznicę praw miejskich dla Sarnak w gawędziarskim stylu wygłosił prelekcję o sarnackiej parafii i jej proboszczach.

Jest autorem kilku książek, w wielu domowych biblioteczkach je znajdziemy:
  1. Pomoc do nauczania religii w kl. I – obrazki do kolorowania i wierszyki,
  2. Pomoc w przygotowaniu dzieci do pierwszej komunii świętej „Do Ciebie, Jezu…”,
  3. Cmentarz miejscem pamięci, Sarnaki 2005,
  4. Z dziejów parafii i duszpasterstwa w Sarnakach, Sarnaki 2006,
  5. Święty Stanisław BM Patron Polski i wielu parafii, Sarnaki 2009,
  6.  Katechizm pomoc duszpasterska dla kapłanów i rodziców, Sarnaki 2010.

alt
 
alt

GALERIA ZDJĘĆ