Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Dla rodziców i uczniów klas VIII

 

 

Untitled 1

  1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, o czym Zainteresowanych poinformuję.
  2. Terminy egzaminów:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoła otrzyma wtedy zaświadczenia i do 31 lipca wyda je uczniom.

Informuję, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowane zostały Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/14128,Zasady-rekrutacji.html