Nowe wytyczne MEN

Nadrzędna kategoria: Archiwum
Utworzono: 14-05-20
Jolanta Chromiec

 

 

 

Szanowni Państwo,

przekazuję informacje na temat nowych wytycznych dotyczących powrotu uczniów do szkoły. Proszę o zapoznanie się. Na bieżąco będę Państwa informować o wymogach sanitarnych dotyczących przebywania uczniów w szkole. Informuję również, że na chwilę obecną, wszystkie zajęcia będą odbywać się na zasadzie dobrowolności za zgodą rodziców.

 

1. Od poniedziałku, 18 maja za zgodą rodziców istnieje możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i logopedyczne skontaktują się z rodzicami uczniów, którzy mają orzeczenia o kształceniu specjalnym. Wtedy ustalimy plan pracy. To Państwo, jako rodzice wyrażacie zgodę/ lub nie na zajęcia w szkole.

2. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji w szkoleWychowawcy klas VIII poinformują, że nauczyciele uczący w klasach VIII będą prowadzić takie konsultacje. Ustalimy plan, kto i kiedy może z takich konsultacji na terenie szkoły skorzystać.

3. Od 25 maja br. MEN przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Wychowawcy klas I – III poinformują rodziców o możliwości wysłania dziecka do szkoły (decyduje rodzic). Będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Poprosimy Państwa o podjęcie decyzji, czy dziecko będzie uczestniczyło w takich zajęciach. W zależności od liczby uczniów, podejmiemy decyzję, czy zajęcia będą odbywały się w szkole czy kontynuowane zdalne nauczanie.

4. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Wychowawcy wszystkich klas poinformują uczniów o konsultacjach. Tutaj również musimy zastosować wymogi sanitarne i ustalimy dyżury.

Barbara Michoń