Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Informacje o realizacji projektu

alt


Szkoła Równych Szans. III edycja
Okres realizacji: październik 2011 – czerwiec 2012

Od października 2011 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z 16 gminami z województwa mazowieckiego realizuje projekt „Szkoła Równych Szans. III edycja”. Projektem zostało objętych 28 szkół podstawowych i gimnazjów, które znajdują się na terenie partnerskich gmin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

Partnerstwo:

Projektodawcą oraz realizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami: Błędów,  Dębe Wielkie, Domanice, Góra Kalwaria, Jabłonna Lacka, Klembów, Kozienice, Lipsko, Płońsk, Przasnysz, Repki, Rzeczniów, Sarnaki, Wodynie, Zabrodzie, Zawidz. Instytucją wdrażającą jest  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych uczennic i uczniów, poprzez wdrożenie w szkołach objętych projektem programów rozwojowych w roku szkolnym 2011/2012.

Działania i beneficjenci:

Pomocą oraz wsparciem w postaci dodatkowych zajęć  pozalekcyjnych w tym zajęć plastycznych, zajęć sportowych w zakresie gier zespołowych: w piłkę koszykową, siatkowa i ręczną  oraz zajęć sportowych na basenie  objęci są uczniowie Zespołu Szkół  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach.
Szczegółowy opis zajęć dodatkowych:

1. Zajęcia plastyczne – odbywają się w poniedziałki i środy na 7 godzinie lekcyjnej w sali nr 12 w starej części szkoły. Uczniowie uzdolnieni plastycznie uczą się malować na szkle i poznają tajniki techniki decaupage (postarzania przedmiotów). Wcześniej sfotografują obiekty, które będą malować (kapliczki, obiekty zabytkowe, rośliny, zwierzęta). Powstanie szkolna galeria uczniowskich prac. Zajęcia prowadzi pani Irena Paździor.

2. Zajęcia sportowe w piłkę koszykową – odbywają się w czwartki na 6 i 7 godzinie w sali gimnastycznej. Uczniowie poznają technikę i taktykę gry w koszykówkę. Uczą się sędziowania w tej dyscyplinie sportu i organizują zawody na szczeblu szkoły. Zajęcia prowadzi pani Jolanta Korowajczuk.

3. Zajęcia sportowe w piłkę siatkową – odbywają się w poniedziałki na 6 i 7 godzinie w sali gimnastycznej. Uczniowie poznają technikę i taktykę gry piłkę siatkową. Uczą się sędziowania w tej dyscyplinie sportu i organizują zawody na szczeblu szkoły. Zajęcia prowadzi pan Maciej Zubkowicz.

 4.  Zajęcia sportowe w piłkę ręczną – odbywają się w piątki na 6 i 7 godzinie w sali gimnastycznej. Uczniowie poznają technikę i taktykę gry w piłkę ręczną. Uczą się sędziowania w tej dyscyplinie sportu i organizują zawody na szczeblu szkoły. Zajęcia prowadzi pan Wojciech Szymański.

5. Zajęcia na basenie w Sokołowie Podlaskim- wyjazdy  40 uczniów w podziale na trzy grupy odbywają się w wyznaczone środy . Pobyt na basenie trwa 2 godziny lekcyjne (od 16.30 do 18.00) z czego pierwsza godzina przeznaczona jest na zabawy w wodzie, a druga na naukę pływania. Opiekę podczas wyjazdu na basen oraz na basenie sprawuje trzech opiekunów: pan Dariusz Mormol, pani Jolanta Korowajczuk i pan Maciej Zubkowicz.

 Przewiduje się, że w programie weźmie udział co najmniej 96 uczniów. Na wszystkie zajęcia zaplanowano 372 godziny. Czas realizacji projektu - październik 2011 r.- czerwiec 2012 r.


Koordynator projektu:
Dorota Szpura (83) 359 91 11Projekt „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. III edycja” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego