Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Religia 2017/2018

 

 

PODRĘCZNIKI I PROGRAMY DO NAUCZANIA RELIGII 

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zgodnie z uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP podjętą 14.02.2017 r. prace nad nową podstawą programową do nauczania religii potrwają około dwóch lat. Do tego czasu będzie obowiązywała Podstawa Programowa Katechezy z 2010 r. oraz zgodne z nią programy i podręczniki. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.

Klasy I -III szkoły podstawowej

 Program ogólnopolski: nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych.

I klasa. Podręcznik: Kl. I szkoły podstawowej. Żyjemy w Bożym świecie. Red. Ks.  K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność. Kielce.

II klasa. Podręcznik: Kl. II szkoły podstawowej: Idziemy do Jezusa. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność.  Kielce.

III klasa. Podręcznik: Kl. III szkoły podstawowej: Jezus jest z nami. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność.  Kielce.

Klasy IV - VII szkoły podstawowej

 Program ogólnopolski: nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

IV klasa. Podręcznik: Kl. IV szkoły podstawowej. Miejsca pełne BOGActw. Autorzy: Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. Wydawnictwo Jedność.  Kielce.

V klasa. Podręcznik: Kl. V szkoły podstawowej. Spotkania uBOGAcające. Autorzy: Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska. Wydawnictwo Jedność.  Kielce.

VI klasa. Podręcznik: Kl. VI szkoły podstawowej. Tajemnice BOGAtego życia. Autorzy: Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska. Wydawnictwo Jedność. Kielce.

VII klasa. Podręcznik: Kl. I gimnazjum. Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Autorzy: Ks.  K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska. Wydawnictwo Jedność.  Kielce.

Według Programu ogólnopolskiego: nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.