Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Realizacja projektów

Zajęcia artystyczne


 

 

Zajęcia artystyczne prowadzone przez p. Irenę Paździor w ramach projektu Szkoła Równych Szans cieszyły się niezmiennie dużym zainteresowaniem uczniów. Mali artyści zgłębiali techniki decoupage i malowali na szkle. Powstały kolejne piękne prace.
Poniżej zdjęcia prezentujące artystów i efekty ich pracy.alt

alt

alt

alt

alt

alt

Wyjazdy na basen

 
 
 
Środowe wyjazdy na basen to połączenie nauki pływania z atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Zajęcia organizowane z ramach projektu Szkoła Równych Szans cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Opiekę podczas wyjazdów sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego: p. Jolanta Korowajczuk, p. Dariusz Mormol i p. Maciej Zubkowicz.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Piłka ręczna

 
 
 
W piątki na 6 i 7 godzinie lekcyjnej chłopcy z klas IV-VI spotykali się na zajęciach sportowych w ramach III edycji projektu Szkoła Równych Szans, prowadzonych przez nauczyciela wychowania fzycznego p. Wojciecha Szymańskiego. Młodzi sportowcy trenowali grę w piłkę ręczną, poznawali techniki gry i aktywnie spędzali czas.

alt
Drużyna z trenerem.

Rozgrzewka i ćwiczenia:
alt

alt

alt

alt

Mecz:

alt
 
alt

alt

alt
 

Piłka siatkowa

 
 
 
Liczna grupa uczniów spędzała poniedziałkowe popołudnia na zajęciach sportowych w piłkę siatkową realizowanych w ramach projektu Szkoła Równych Szans. Podczas treningów zgłębiali tajniki taktyki i techniki gry w siatkówkę pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego p. Macieja Zubkowicza.


alt
Drużyna.

alt
Trening.
alt

Zajęcia plastyczne

 
 
 
 
Od października 2011 roku w naszej szkole odbywają się pozalekcyjne zajęcia plastyczne w ramach projektu "Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. III edycja".

Podczas warsztatów prowadzonych przez p. Irenę Paździor uczniowie malują na szkle i ozdabiają przedmioty techniką decoupage. Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, a efekty ich pracy można podziwiać w wielu miejscach szkoły.

 

alt
Podczas zajęć.

alt

alt

alt
Artyści i ich dzieła.
alt

alt
Ozdoby wielkanocne.

alt
Gablota z pracami uczniów na jednym z korytarzy szkolnych.

alt
Piękne obrazy zdobiace ścianę tuż przy pokoju nauczycielskim.
alt

alt
Na szkle malowane..
alt

alt
Hol przy szkolnej stołówce z pięknymi pracami uczniów.

Informacje o realizacji projektu

alt


Szkoła Równych Szans. III edycja
Okres realizacji: październik 2011 – czerwiec 2012

Od października 2011 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z 16 gminami z województwa mazowieckiego realizuje projekt „Szkoła Równych Szans. III edycja”. Projektem zostało objętych 28 szkół podstawowych i gimnazjów, które znajdują się na terenie partnerskich gmin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

Czytaj więcej: Informacje o realizacji projektu

Podkategorie