Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

BIBLIOTEKA

O bibliotece

 

 

Biblioteka posiada blisko 10 tys. pozycji książkowych oraz ponad 100 płyt multimedialnych. Na bieżąco uzupełniany jest zestaw lektur oraz najnowsza beletrystyka.

Dzięki wolnemu dostępowi do półek, uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki do czytania, lub skorzystać z pomocy bibliotekarza.

Organizujemy tutaj również:

 • Tematyczne wystawy książek
 • Lekcje biblioteczne
 • Konkursy czytelnicze i plastyczne
 • Imprezy promujące czytelnictwo

Prenumerujemy czasopisma:

 • „Victor Gimnazjalista”
 • „Victor Junior”
 • „Świerszczyk”
 • „Mały artysta”
 • „Biblioteka w szkole”
 • „Świetlica”
 • „Tygodnik siedlecki”

Posiadamy czytelnię multimedialną:

W bibliotece uczniowie mają do dyspozycji 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, podłączonych do skanera i drukarki.

Mamy bogaty zbiór materiałów dla uczniów, nauczycieli i rodziców:

 • katalog elektroniczny w programie ProgMann Biblioteka
 • tematyczne teczki zagadnieniowe
 • scenariusze apeli i uroczystości szkolnych
 • scenariusze lekcji, referaty nauczycieli
 • kącik z literaturą psychologiczno-pedagogiczną
 • kącik regionalny związany z Sarnakami i okolicą

Byli pracownicy biblioteki:

 • p. Henryka Wyrzykowska
 • p. Halina Sasin
 • mgr Henryka Machut
 • p. Piotr Wróblewski

Obecnie w bibliotece pracuje:

mgr Joanna Daniluk

 

Regulamin

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ORAZ CENTRUM MULTIMEDIALNEGO I INFORMACYJNEGO

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać:
  • Wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)
  • Czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczania większej liczby książek jednorazowo.
 5. Zbiory biblioteki są nasza wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.
 7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza i porządek.
 9. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone.
 10. Uczeń kończący szkołę lub przenoszący się w trakcie trwania roku szkolnego do innej placówki winien rozliczyć się z biblioteką szkolną.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ:

 1. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci.
 2. Uczniowie mogą korzystać z ICIM poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych.
 3. Podczas przerw oraz zajęć bibliotecznych sprzęt komputerowy jest udostępniany tylko za zgodą dyżurnego nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym pracować może do dwóch osób.
 5. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin podając: datę, imię i nazwisko, klasę, poszukiwane informacje.
 6. Sprzęt komputerowy służy realizowaniu celów edukacyjnych. Dopuszczalne jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.
 7. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają te osoby, które przygotowują się do zajęć lekcyjnych czy konkursów.
 8. Użytkownicy mogą korzystać z własnych nośników pamięci.
 9. Drukowanie oraz kserowanie materiałów edukacyjnych jest odpłatne.
  • Wysokość opłat wynosi odpowiednio:

   • Kartka xero – 40gr
   • Kartka xero z własnym papierem – 30gr
   • Kartka kolor – 4,50zł
   • Kartka kolor na konkurs – 2zł
 10. O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować nauczyciela bibliotekarza.
 11. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 12. W bibliotece odbywają się zajęcia świetlicowe, w czasie których uczniowie mogą korzystać z gier edukacyjnych.
 13. Zabrania się:
 • dokonywania zmian w systemie komputerowym,
 • kasowania programów zainstalowanych przez administratora sieci,
 • samodzielnego dokonywania połączeń technicznych,
 • instalowania własnego oprogramowania,
 • korzystania ze stron internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
 • spożywania posiłków,
 • korzystania z telefonów komórkowych.