W szkolnej bibliotece...

Nadrzędna kategoria: Archiwum
Utworzono: 13-09-19
Karolina Dydycz

 

 

20190912 095415

Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach realizuje następujące zadania:

-  gromadzi i udostępnia zbiory,

- wypożycza i udostępnia podręczniki wszystkim uczniom

- udziela pomocy w wyszukiwaniu informacji

- przygotowuje materiały dla uczniów i nauczycieli

- pomaga uczniom przygotowującym się do konkursów

- współpracuje z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych

- współpracuje z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej

- współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną,

- informuje rodziców o czytelnictwie dzieci

- organizuje konkursy i imprezy czytelnicze oraz prowadzi dyskusje, rozmowy z czytelnikami na temat zainteresowań czytelniczych

Dzieci chętnie uczestniczą w Godzinach Baśni. Są to zajęcia organizowane po lekcjach, na których czytane są baśnie. Do nich wykonują ilustracje różnymi technikami plastycznymi.

Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze, plastyczne, propagujące czytelnictwo, inscenizacje poetów znanych i lubianych. Tradycją stało się uczestnictwo w konkursie poezji patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W bibliotece odbywają się także zajęcia artystyczne indywidualne lub zespołowe, np. kolorowanie, rysowanie, wykonywanie ilustracji, rozwiązywanie zagadek i rebusów.

21. lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzieci i młodzież biorą udział w konkursie recytatorskim Wierszyki łamiące języki.

Z księgozbioru biblioteki liczącego ok. 30 000 pozycji korzystają nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, rodzice oraz byli uczniowie naszej szkoły.

20190912 095222

20190913 134431

W bibliotece można poczytać książki, wybrane czasopisma, odrobić lekcje, skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.  Okazjonalnie odbywają się tu spotkania koła teatralnego przygotowujące dzieci do udziału w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Jest to miejsce kształtujące wrażliwość młodego człowieka na szeroko pojętą kulturę przygotowujące do jej odbioru w życiu.

Zaprasza pani Henryka Machut

20190912 095327

20190912 095444

20190912 095344

20190912 095519

 

20190912 095637