Regulamin

Nadrzędna kategoria: Archiwum
Utworzono: 20-11-14
Karolina Dydycz

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ORAZ CENTRUM MULTIMEDIALNEGO I INFORMACYJNEGO

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać:
  • Wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)
  • Czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczania większej liczby książek jednorazowo.
 5. Zbiory biblioteki są nasza wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.
 7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza i porządek.
 9. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone.
 10. Uczeń kończący szkołę lub przenoszący się w trakcie trwania roku szkolnego do innej placówki winien rozliczyć się z biblioteką szkolną.