Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Nauczyciele 2020/2021

 

 

 

DYREKTOR - Beata RosiakWICEDYREKTOR - Justyna Janik

 

RELIGIA

ks. Andrzej Jakubowicz

ks. Adam Pańczuk

ks. Mariusz Szymanik

 


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Renata Hackiewicz

Barbara Kłykocińska

Elżbieta Kucharczuk

Bożena Romaniuk

Anna Wawryniuk 

 


JĘZYK POLSKI

Irena Paździor

Dorota Szpura

 


MATEMATYKA

Małgorzata Bartoszuk

Anna Dziuban

Jolanta Kołaczkowska

Magdalena Koszuk

Beata Rosiak

 

JĘZYK ANGIELSKI

Karolina Dydycz

Emilia Orzepowska

Iwona Raczyńska

 

JĘZYK NIEMIECKI

Dorota Czeżyk

 

JĘZYK ROSYJSKI

Bożena Czuż

 

PRZYRODA

Anna Jurzyk

 


HISTORIA

Rafał Dydycz

Bożena Szymańska

 

BIOLOGIA

Emilia Orzepowska

 

GEOGRAFIA

Anna Dziuban

Anna Jurzyk

 

CHEMIA

Bożena Klauzińska

 

FIZYKA

Małgorzata Bartoszuk

 


PLASTYKA

Anna Wawryniuk

 


MUZYKA

Tadeusz Goś

 


 INFORMATYKA

Jolanta Kołaczkowska

Magdalena Koszuk

Beata Rosiak

 


TECHNIKA

Jolanta Kołaczkowska

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Dorota Czeżyk

Wojciech Szymański 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Radosław Bajena

 


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Rafał Dydycz

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Justyna Janik

 


BIBLIOTEKA

Henryka Machut

 

LOGOPEDA

Barbara Sidorczuk

 
 

PEDAGOG

Justyna Janik

 

NAUCZYCIEL ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Barbara Sidorczuk

 


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Anna Dziuban

Magdalena Karwacka

Magdalena Koszuk

Iwona Raczyńska

Magdalena Stefańska

Dorota Zubkowicz