Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Zmiany w bibliotece

mach

Ostatni piątek lutego był ostatnim dniem pracy w naszej szkolnej bibliotece pani Anny Machut. Dyrekcja szkoły, w imieniu uczniów oraz współpracowników, podziękowała pani Ani za lata współpracy, propagowania czytelnictwa wśród kolejnych pokoleń uczniów oraz opieki nad szkolnym księgozbiorem. 

Od poniedziałku biblioteką szkolną i zachęcaniem uczniów do czytania zajmie się p. Jola, znana do tej pory starszym uczniom jako pani do wf lub edukacji dla bezpieczeństwa.