Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Informacja dla rodziców

wyw 13

Spotkania z wychowawcami poprzedzi szkolenie nt. cyberprzemocy, które odbędzie się w stołówce szkolnej o godz. 17.00. Poprowadzi je doświadczony specjalista z zakresu profilaktyki, emerytowany policjant p. Marek Mudant.

Zachęcamy wszystkich rodziców do poświęcenia ok. 30 min. i uczestnictwa w tym spotkaniu, gdyż poruszony zostanie temat bardzo aktualny. Państwa dzieci korzystają z Internetu, telefonów, komputerów. Warto wiedzieć jakie niebezpieczeństwa na nie czyhają, jak uniknąć problemów lub jak je rozpoznać.