Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Strona główna

Obiady w czerwcu

20190606 122555

Obiady w maju

20190506 122616

24 kwietnia

 

 

W środę pracujemy zgodnie z planem.

INFORMACJA

 

 

W naszej szkole nadal trwa akcja strajkowa. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Odbędzie się także zaplanowany na poniedziałek wyjazd do Warszawy na "Zemstę". Od wtorku są dni wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin, a od czwartku rozpoczyna się wielkanocna przerwa świąteczna.

 

Egzamin ósmoklasisty: 

15 kwietnia 2019 r. – godz. 9.00 język polski (120 min.)
16 kwietnia 2019 r. – godz. 9.00 matematyka (100 min.)
17 kwietnia 2019 r. – godz. 9.00 język obcy (90 min.)

Autobusy poranne zgodnie z harmonogramem dowożenia, odjazdy po egzaminie ok. godz. 12.15

Uczniowie muszą pamiętać o punktualnym przybyciu (należy być ok. 8.30), posiadaniu legitymacji szkolnej, długopisów z czarnym tuszem i linijki (na matematykę). Można mieć wodę. Uczniowie nie mogą wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych.

Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu, nie otrzymuje promocji i nie kończy szkoły podstawowej.

 

 

Informacja

 
 
 
 
 
Szanowni Rodzice!
 
 
Informujemy, że w przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej w Sarnakach referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem.
 
W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. Zdajemy sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie prosimy o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości, prosimy o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny do 05 kwietnia do godziny 12.00, aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze.
Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, przekażemy informację poprzez dziennik elektroniczny do godziny 14.30. 05.04.2019.
 
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
 
 
Barbara Michoń
Jolanta Chromiec
 

Opłata za obiady w kwietniu

opłata kwiecieńobiady kwiecień zerówka na str

Informacje dla uczniów klasy VIII

 
 
 
Egzaminy coraz bliżej...
gimnazjalny - 10-12 kwietnia
ósmoklasisty - 15-17 kwietnia
W zakładce DOKUMENTY znajduje się zestaw informacji niezbędnych dla uczniów klas III gim i VIII SP.

Rekrutacja do klasy I na r. szk. 19/20

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP w Sarnakach

na rok szkolny 2019/2020

należy złożyć w sekretariacie szkoły

w terminie 1-22 marca 2019 r.

 

Wniosek dostępny w zakładce DOKUMENTY - rok szkolny 2019/2020

Wywiadówka

 

wyw I

Prośba

 

 

 

Apelujemy do rodziców o kontrolowanie czystości głów dzieci. 

 

wszawica1

wszawica2

Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole:

1.Wychowawca  informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w klasie, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. Jeśli w dalszym ciągu problem wszawicy istnieje, to zbiera zgody rodziców na sprawdzenie głowy dziecka przez pielęgniarkę.

2.Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu).

3.Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

4.W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

5.Pielęgniarka po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

6.W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, niewyrażenia zgody na kontrolę głowy dziecka pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

Śniadanie daje moc!!!

DSC 0601
8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Dzień ten ustanowiony został w 2007 roku. Tego dnia w szkołach w całej Polsce realizowany jest program „Śniadanie Daje Moc”.

W naszej szkole akcja ta została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, a uczniowie spożywali przygotowane przez nich śniadanie 6 listopada. Wśród zdrowych przekąsek znalazły się m.in.: kolorowe kanapki, racuchy, naleśniki, placki ziemniaczane, muffinki, gofry, koreczki serowe, tosty, sałatki, owoce, a do popicia kakao.

DSC 0612

Akcja poprzedzona była ankietą skierowaną do wszystkich uczniów szkoły. Na pytanie: Czy jesz śniadanie w domu przed wyjściem do szkoły?
-uczniowie klas 1-3 odpowiadali:
65% ZAWSZE 27% CZASAMI 8% NIGDY
- uczniowie klas 4-6 odpowiadali:
67% ZAWSZE 25% CZASAMI 8% NIGDY
- uczniowie klas 7, 8 i 3 gimnazjum odpowiadali:
49% ZAWSZE 32% CZASAMI 19% NIGDY

Mamy nadzieję, że wszyscy wiedzą, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu uczniowie mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę na inne aktywności. Jak widać, jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie zdrowego żywienia najmłodszych i młodzieży. Wierzymy, że program „Śniadanie daje moc” przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania – w domu i szkole.

 

ZDJĘCIA