Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Wywiadówki

  

 

 

Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2019/20

30.09.2018

godz. 17.00

Sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2018/2019.

Wybór rad klasowych. Informacje na temat egzaminu ósmoklasistów. Informacje na temat przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Zmiany w Statucie.

24.10.2018 godz. 17.00 Zebranie informacyjne.
18.12.2017. godz. 17.00 Zebranie informacyjne.
30.01.2019. godz.17.00 Zebranie podsumowujące pracę w I semestrze.
01.04.2019. godz.17.00 Zabranie informacyjne.
28.05.2019. godz.17.00 Zebranie informacyjne – przewidywane oceny na koniec roku szkolnego.