Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Wywiadówki

  

 

 

Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2018/19

27.09.2018

godz. 17.00

Sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2018/2019.

Wybór rad klasowych. Uchwalenie aneksu do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Informacje na temat egzaminów gimnazjalnych i egzaminu kl.VIII. informacje na temat przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Zmiany w Statucie.

25.10.2018 godz. 17.00 Szkolenie: Dopalacze. Zebranie informacyjne.
13.12.2017. godz. 17.00 Zebranie informacyjne.
24.01.2019. godz.17.00 Zebranie podsumowujące pracę w I semestrze.
14.03.2019. godz.17.00 Zabranie informacyjne.
23.05.2019. godz.17.00 Zebranie informacyjne – przewidywane oceny na koniec roku szkolnego.