Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

INFORMACJA

sz

 

Sarnaki, 25 marca 2020 r.


Szanowni Rodzice!

Co najmniej do świąt się nie zobaczymy. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, by edukacja w tej nowej odsłonie była możliwa do zrealizowania dla Waszych dzieci, a naszych uczniów.

Dzisiaj my dorośli, a przez nasze postawy także nasze dzieci, dostajemy bardzo trudną i może najważniejszą lekcję w życiu i dlatego…

 1. Ułożyliśmy plan dla poszczególnych klas, ale będziemy go modyfikować, jeśli okaże się, coś się nie sprawdza.
 2. Będziemy z Wami i z dziećmi w kontakcie – przez e-dziennik oraz inne kanały komunikacji, o ile pozwolą na to warunki (w tym dostęp do komputera i sieci internetowej w konkretnym domu).
 3. Będziemy „prowadzić” lekcje, ale mamy także gotowość, by rozmawiać z uczniami o tym, co jest teraz trudne – jeśli pojawią się pytania, impulsy z ich strony lub taką potrzebę Państwo wskażecie.
 4. Postaramy się, by nasza wspólna edukacyjna praca, nie odbywała się pod presją czasu.
 5. Będziemy oceniać pracę uczniów, ale dostosujemy to do nietypowych warunków i postaramy się, by to nie dokładało Państwu napięć i niepokoju.
 6. Być może niektórzy z nas udostępnią Wam numer telefonu, więc korzystajcie z tego kanału komunikacji na wspólnie ustalonych warunkach.
 7. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje platformę internetową Google Suite dla edukacji oraz dziennik elektroniczny Librus.
 8. Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu, to w uzgodnieniu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi wybiera najdogodniejszy sposób przekazywania materiałów (telefonicznie lub poprzez pocztę).

By wszystko to, co jest przed nami udało się wykonać jak najlepiej, potrzebujemy Waszego wsparcia i współdziałania:

 1. Bądźcie z nami w kontakcie i jeśli coś nie działa, piszcie i mówcie nam o tym.
 2. Organizujcie uczniom warunki do pracy, ale pozwólcie im, by samodzielnie pracowali – nawet jeśli to ma trwać dłużej niż z Waszą pomocą.
 3. Mobilizujcie dzieci do pracy, niech wkładają wysiłek w to, co robią– czyli poprzeczka podnoszona nieco wyżej, ale to Wy widzicie na co dzień, co się z dzieckiem dzieje, więc jeśli jest problem powiedzcie nam o tym.
 4. Bądźmy wobec siebie uczciwi – oceniając zadania domowe Waszych dzieci wierzymy, że to są prace wykonywane przez nich.

Jak pracujemy:

 1. Odział przedszkolny: wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez emaile oraz telefon. Zadania do wykonania przesyłane są na cały tydzień, aby każdy w swoim tempie, harmonogramie dnia mógł zaplanować pracę.
 2. Klasy I-III: Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywać do poniedziałku do godziny 9.00 rodzicom informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu pod opieką rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć, jakie fragmenty lub strony ćwiczeń lub podręcznika powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.
 3. Klasy IV-VIIINauczyciele przesyłają materiały uczniom w przeddzień zaplanowanej lekcji. Niektórzy mogą wysłać na cały tydzień. Uczniowie wspólnie z rodzicami ustalają czas nauki (do południa, po południu - uwzględniają możliwości rodziny odnośnie sprzętu, itd.)  Mogą też być lekcje on-line. Informacje o takiej lekcji nauczyciel zamieści w przeddzień zajęć do godziny 15.00.
 4. Materiał przesłany do uczniów ma zawierać: temat, cel zajęć, wprowadzenie, link do materiałów, zadanie do zrobienia, informację, co powinien wiedzieć z tego zakresu, może być link do testu sprawdzającego.
 5. Konsultacje uczniów i rodziców, z nauczycielem prowadzącym, odbywają się w czasie podanym przez nauczyciela uczącego poprzez e-dziennik lub też inny środek komunikacji: czat, Messenger.
 6. Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny- „Zadania domowe” i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli. Ogłoszenia i informacje będą zamieszczane poprzez Wiadomości).
 7. W klasach IV-VIII ocenianiu podlegają:

  - przede wszystkim zaangażowanie i aktywność ucznia ( zalogowanie się, ilość przekazanych prac, próba podjęcia wykonania zadania

  - wykonane przez uczniów zadania domowe przesłane przez Librus lub platformę Google Suite

  - dodatkowe prace dla chętnych związane z tematem przeprowadzonej lekcji przesłane przez Librus lub platformę Google Suite.

 8. Ocenianie I -III 

- zaangażowanie i aktywność ucznia ( zalogowanie się, ilość przekazanych prac, próba podjęcia wykonania zadania)

-wykonane przez uczniów zadania domowe (przy podanych wcześniej kryteriach) przesłane przez Librus lub platformę Google Suite, SMS, MMS, kontakt telefoniczny

- dodatkowe prace dla chętnych związane z tematem przeprowadzonej lekcji przesłane przez Librus lub platformę Google Suite, SMS, MMS, kontakt telefoniczny

9. Wychowawcy klas mają stały kontakt z uczniami i rodzicami. To do nich w pierwszej kolejności należy przekazywać wszystkie informacje, szukać wsparcia.

10. Dostępny jest szkolny pedagog poprzez Librus, Messenger.

11. Kontakt do dyrektora telefoniczny 83 3599111 i poprzez Librus oraz pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.