Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Nauka po nowemu

 

 

 

Zdalne nauczanie trwa... Dzięki współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w naszej szkole kształcenie na odległość z powodzeniem realizujemy z pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz pakietu aplikacji dostępnych w Google Suit dla Szkół. Uczniowie korzystają m.in. z materiałów zamieszczonych w Classroomie, lekcji on-line prowadzonych przez Hangouts, prowadzą wirtualne zeszyty na dyskach...

Ale za lekcjami w klasach i przerwami na korytarzach tęsknimy chyba wszyscy 

 

 

 

 

unnamed

 

g suite for education 1280x720