Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

ZSP nr 5 w Siedlcach

Plakat 1


        Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach im. gen. W. Sikorskiego prosi o przekazanie uczniom klas ósmych i siódmych oraz ich rodzicom oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021. 
        Obecna sytuacja nie pozwala nam zrobić tego osobiście. Ze względu na zawieszenie tradycyjnych zajęć edukacyjnych nie możemy przeprowadzić preorientacji zawodowej. Odwołane zostały cyklicznie organizowane targi edukacyjne. Nie możemy również zaprosić uczniów na dzień otwarty szkoły.
        

Na nowy rok szkolny 2020/2021 przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę dla absolwentów szkół podstawowych. Otwieramy nowe kierunki kształcenia:
- technik programista (30 miejsc) – pod patronatem UPH w Siedlcach 
- technik przemysłu mody ze stylizacją ubioru (15 miejsc)
- technik usług fryzjerskich z wizażem i kreowaniem wizerunku (15 miejsc). 
         Dla uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa z projektowaniem wnętrz (18 miejsc) oraz technik inżynierii sanitarnej (12 miejsc) zbudowaliśmy również atrakcyjny system stypendialny. Każdy z uczniów otrzyma stypendium w wysokości 1000 zł rocznie. Stypendia ufundowane zostaną przez pracodawców z branży budowlanej.
         


Dyrektor ZSP Nr 5 w Siedlcach
Anna Bareja

 

Ulotka Front

Ulotka Tył