Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Wspomnienie o p. Danucie Ostaszewskiej

 

ost

Danuta Ostaszewska

(1948-2020)

Danuta Januszkiewicz-Ostaszewska, emerytowana nauczycielka szkoły w Sarnakach, odeszła w wieku niespełna 72 lat, po kilkuletniej walce z chorobą.

Urodziła się 3 grudnia 1948 r. w niewielkiej wiosce Masełkowice na Dolnym Śląsku. Gdy miała 5 lat, rodzina przeniosła się do Gryfowa Śląskiego i tam Danuta chodziła do szkoły podstawowej. Natomiast w latach 1963-1967 uczęszczała do LO w Łosicach, gdyż w 1963 r. Januszkiewiczowie przenieśli się na Podlasie i zamieszkali w Bużce, skąd pochodziła matka Danuty - Stefania z Jurczuków.

Po maturze Danuta podjęła naukę w 2-letnim Studium Nauczycielskim w Siedlcach na kierunku zajęcia praktyczno-techniczne i plastyka. Pierwszym miejscem jej pracy była Szkoła Podstawowa w Piskorni w pow. pułtuskim. Pracowała tam 6 lat. W 1974 r. poślubiła Jerzego Ostaszewskiego, a w rok później młodzi małżonkowie zamieszkali w Lipnie (gm. Platerów). Danuta Ostaszewska objęła kierownictwo przedszkola w Lipnie, jej mąż znalazł zatrudnienie w Nadleśnictwie Sarnaki. Po trzech latach przeszła do pracy w szkole w Lipnie, gdzie spędziła pięć kolejnych lat. W międzyczasie podwyższała swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi młodszymi. Za swoją pracę otrzymała w 1979 r. nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej.

Gdy Ostaszewscy wybudowali sobie dom w Sarnakach i tu zamieszkali, zmieniła miejsce pracy. Od 1983 do 2004 r. była nauczycielką nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Sarnakach. W 2000 r. z mocy prawa uzyskała stopień awansu nauczyciela mianowanego. Dała się poznać jako osoba niezwykle ciepła, życzliwa wobec innych i bardzo skromna. Mówiliśmy o niej: Danusia. Była po prostu dobrą kobietą, cichą i pełną łagodności. Miała czterech synów, jeden poszedł w jej ślady - jest nauczycielem. Doczekała się również kilkorga wnucząt. W 2008 r. została wdową. Zmarła 7 października 2020 r.

 

 A. Wasilewska