Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Narodowe Czytanie 2021

 

 

4 września 2021 r. miała miejsce dziesiąta edycja Narodowego Czytania. W tym roku lekturą było dzieło Gabrieli Zapolskiej pt. "Moralność pani Dulskiej". Szkoła ma swój udział w sarnackim Narodowym Czytaniu - dyrektor Barbara Michoń i wicedyrektor Jolanta Chromiec zamieniły się w Dulską oraz Juliasiewiczową i razem z Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Sarnakach uczestniczyły w sarnackim czytaniu utworu Zapolskiej.
 
narod. czytanie 1
 
narod. czytanie 2
 
narod. czytanie 3
zdj. GOK Sarnaki