Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Nauczyciele 2021/2022

 

 

 

DYREKTOR - Barbara MichońWICEDYREKTOR - Jolanta Chromiec

 

RELIGIA

ks. Andrzej Jakubowicz

ks. Adam Pańczuk

ks. Maciej Domańszczyński

 


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Renata Hackiewicz

Barbara Kłykocińska

Elżbieta Kucharczuk

Bożena Romaniuk

Barbara Sidorczuk

Anna Wawryniuk 

 


JĘZYK POLSKI

Irena Paździor

Jolanta Chromiec

 


MATEMATYKA

Małgorzata Bartoszuk

Anna Dziuban

Jolanta Kołaczkowska

Magdalena Koszuk

Beata Rosiak

 

JĘZYK ANGIELSKI

Karolina Dydycz

Emilia Orzepowska

Iwona Raczyńska

 

JĘZYK NIEMIECKI

Dorota Czeżyk

 

JĘZYK ROSYJSKI

Bożena Czuż

 

PRZYRODA

Emilia Orzepowska

 


HISTORIA

Rafał Dydycz

Bożena Szymańska

 

BIOLOGIA

Emilia Orzepowska

 

GEOGRAFIA

Anna Dziuban

Anna Jurzyk

 

CHEMIA

Bożena Klauzińska

 

FIZYKA

Małgorzata Bartoszuk

 


PLASTYKA

Anna Wawryniuk

 


MUZYKA

Tadeusz Goś

 


 INFORMATYKA

Jolanta Kołaczkowska

Beata Rosiak

 


TECHNIKA

Jolanta Kołaczkowska

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Dorota Czeżyk

Wojciech Szymański 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Jolanta Korowajczuk

 


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Rafał Dydycz

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Justyna Janik

 


BIBLIOTEKA

Jolanta Korowajczuk

 

LOGOPEDA

Aneta Stefaniuk

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Barbara Michoń

 

PEDAGOG

Justyna Janik

 

PSYCHOLOG

Julia Dunajewska

 


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Bożena Czuż

Magdalena Karwacka

Krystyna Kiendyś

Magdalena Koszuk

Iwona Raczyńska

Dorota Zubkowicz