Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Wspomnienie o p. Piotrze Nowakiewiczu

 

 

baner memoriał nowakiewicza

Piotr Nowakiewicz

(1956 - 2011)

Piotr Nowakiewicz urodził się 04.02.1956 r. w Lublinie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Wysokim. Po maturze ukończył Policealne Studium Zawodowe w Lublinie na kierunku samochodowym, uzyskując tytuł technika mechanika samochodowego. Następnie rozpoczął pracę w Biłgorajskich Zakładach Napraw Samochodowych, gdzie grał również w Zakładowej Drużynie Siatkówki.

W 1979 r. został powołany do Zasadniczej Służby Wojskowej w Dęblinie. Po odbyciu służby, rozpoczął w 1981 roku pracę w Komendzie Chorągwi ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, pełniąc funkcję Komendanta Hufca ZHP w Żólkiewce. Podjął wówczas studia zaoczne na UMCS w Lublinie, na kierunku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej, które ukończył w 1986 r.

Rok później Piotr przyjechał razem z żoną – Jolantą, magistrem farmacji, do Sarnak, gdzie rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej. W 2000 r. ukończył podyplomowe studia trenerskie na AWF w Gdańsku, uzyskując tytuł trenera II klasy w piłce siatkowej.

Od szkoły średniej grał w siatkówkę, tenis stołowy i ziemny, ale jego pasją była piłka siatkowa. Kiedy rozpoczął pracę w naszej szkole, nie było jeszcze hali sportowej. Zbierał wówczas grupę zapaleńców wśród dorosłych i młodzieży, z którymi jeździł grać do Łosic.

Z czasem powstała szkolna drużyna siatkówki. Piotr organizował turnieje szkolne (np. Gimnazjadę) i międzyszkolne. Swoją miłością do siatkówki starał się zarazić okoliczną młodzież. Stworzona przez niego drużyna uczestniczyła w rozgrywkach Ludowych Zespołów Sportowych m.in. w Białej Podlaskiej, Siedlcach, Wisznicach, Hannie osiągając niejednokrotnie sukcesy, o czym świadczą puchary i dyplomy. Został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową LZS.

Oprócz zainteresowań sportowych był jeszcze zapalonym wędkarzem oraz myśliwym.

Odszedł od nas 8 września 2011 r. Od 2014 roku, w okolicach rocznicy urodzin Piotra, w hali sarnackiej szkoły odbywa się corocznie memoriał siatkarski jego imienia.

B. Szymańska