Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Wspomnienie o p. Irenie Jurzyk


 

alt

Irena Jurzyk
(1931-2013)


Irena Jurzyk urodziła się w 1931 r. w Baranowiczach (obecnie Białoruś) i tam spędziła swoje szczęśliwe dzieciństwo. W Baranowiczach służył w 26 pułku ułanów wielkopolskich jej ojciec st. wachmistrz Stanisław Kosianko.

Gdy w 1939 r., wybuchła wojna, cała rodzina, w obawie przed represjami, uciekła nocą do Chybowa koło Sarnak, w rodzinne strony matki Ireny, Józefy z d. Jędruszuk.

W czasie wojny Irena wraz ze swoim starszym bratem Waldemarem uczęszczała na tajne komplety, realizowane przez sarnackich nauczycieli. Oficjalnie na kompletach w jej klasie prowadzono kurs księgowości. Kończyła naukę w Szkole Podstawowej w Sarnakach. Potem uczyła się w siedleckim Liceum Pedagogicznym.

Już w 1950 r. rozpoczęła swoją pracę nauczycielki w SP w Sarnakach i pracowała tu nieprzerwanie aż 1991 r. – dotychczas jest jedyną nauczycielką z tak długim stażem pracy w naszej szkole – 41 lat. Początkowo uczyła wychowania fizycznego i robiła to z pasją, bo jej uczniowie zdobywali sukcesy w łucznictwie, w piłce ręcznej. Uczyła też zajęć technicznych i j. polskiego.

Gdy w 1975 r. ukończyła studia wyższe na kierunku nauczanie początkowe w obecnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, już do końca pracowała z dziećmi klas młodszych. Była lubiana przez swoich uczniów i ich rodziców. Wiele razy zdarzało się, że uczyła nawet dzieci swoich poprzednich uczniów.

Jej największa aktywność zawodowa przypadła na lata, kiedy w szkole prężnie działało harcerstwo. Irena Jurzyk była aktywnym instruktorem ZHP, prowadziła najpierw drużynę harcerską, potem drużyny zuchowe, pod koniec lat 80. XX wieku pełniła funkcję komendanta Hufca. Wielokrotnie zdobyła tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej i wyróżnienia na Festiwalach Piosenki Zuchowej i Harcerskiej. Organizowała biwaki i obozy harcerskie. Jako opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego w czasie wakacji wielokrotnie prowadziła obozy wędrowne. Przez 15 lat była opiekunem koła PCK w szkole.

Wyrazem uznania dla jej różnych osiągnięć były nagrody dyrektora oraz odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, medal KEN, Krzyż Zasługi dla ZNP, medal 40-lecia PRL, a na zakończenie drogi zawodowej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Przez całe swoje życie zawodowe i na emeryturze należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez 12 lat (1978-1990 r.) była prezesem Oddziału ZNP w Sarnakach. Po przejściu na emeryturę w ramach sekcji emerytów przy ZNP w Łosicach prowadziła koło emerytów w miejscu zamieszkania. Między innymi z jej inicjatywy uczczono pamięć nauczycieli tajnego nauczania w Sarnakach w okresie II wojny światowej – pamiątkowa tablica została odsłonięta na ścianie szkoły podczas nadania szkole imienia Bohaterów Akcji V2 w 2007 r. Wielokrotnie w swoich wystąpieniach przywoływała pamięć tych nauczycieli.

Taką ją zapamiętamy – z poczuciem humoru, uczynną, serdeczną w stosunku do uczniów oraz do koleżanek i kolegów z pracy, zawsze pamiętającą o szkole i jej nauczycielach, którzy odcisnęli swój ślad w historii naszej społeczności.

alt
P. Irena z koleżanką Janiną Grabczyk podczas spotkania w szkole z okazji Dnia Edukacji Narodowej.