Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Strona główna

Na zakończenie roku od Pani Dyrektor...

 

 

List dyrektora 1

List od Wójta Gminy Sarnaki

 

 

List wójta

Egzamin ósmoklasisty 2020

eg8

 

Egzamin tuż, tuż...

W zakładce DOKUMENTY/rok szkolny 19.20/egzamin ósmoklasisty znajdują się dwa nowe dokumenty, z którymi każdy ósmoklasista oraz rodzic ucznia klasy 8 powinien się zapoznać:

  • szczegółowe informacje dla uczniów
  • wytyczne bezpieczeństwa dla rodziców.

 

 

Wytyczne CKE - egzamin ósmoklasisty

 

eg

 

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty, opracowane przez Centralną Komisję Edukacyjną  znajdują się w zakładce DOKUMENTY/rok szkolny 19/20/egzamin ósmoklasisty

 

 

Dla ósmoklasistów

  harm rek
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Pamiętamy o bohaterach

 

vv

76 lat temu, w maju 1944 r. w pobliżu rzeki Bug spadła i nie wybuchła rakieta V2, która dzięki zaangażowaniu naszych rodzimych bohaterów została przejęta przez AK i rozpracowana przez naukowców.

25 lat temu, 14 maja 1995 r., odsłonięto w centrum Sarnak pomnik UCZESTNIKOM AKCJI AK W OPERACJI V2.

13 lat temu, 20 maja 2007 r., Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sarnakach nadano imię Bohaterów Akcji V2.

Dziś, na pamiątkę tych wydarzeń, wójt Grzegorz Arasymowicz oraz przedstawiciele szkoły - dyrektor Barbara Michoń i nauczyciel historii Rafał Dydycz złożyli przed pomnikiem kwiaty i znicz.

v

 

Zarządzenie dyrektora

 

 

zarz 5

 

Załączniki znajdują się w zakładce DOKUMENTY/ rok szkolny 2019/20.

 

 

Nowe wytyczne MEN

 

 

 

Szanowni Państwo,

przekazuję informacje na temat nowych wytycznych dotyczących powrotu uczniów do szkoły. Proszę o zapoznanie się. Na bieżąco będę Państwa informować o wymogach sanitarnych dotyczących przebywania uczniów w szkole. Informuję również, że na chwilę obecną, wszystkie zajęcia będą odbywać się na zasadzie dobrowolności za zgodą rodziców.

 

1. Od poniedziałku, 18 maja za zgodą rodziców istnieje możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i logopedyczne skontaktują się z rodzicami uczniów, którzy mają orzeczenia o kształceniu specjalnym. Wtedy ustalimy plan pracy. To Państwo, jako rodzice wyrażacie zgodę/ lub nie na zajęcia w szkole.

2. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji w szkoleWychowawcy klas VIII poinformują, że nauczyciele uczący w klasach VIII będą prowadzić takie konsultacje. Ustalimy plan, kto i kiedy może z takich konsultacji na terenie szkoły skorzystać.

3. Od 25 maja br. MEN przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Wychowawcy klas I – III poinformują rodziców o możliwości wysłania dziecka do szkoły (decyduje rodzic). Będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Poprosimy Państwa o podjęcie decyzji, czy dziecko będzie uczestniczyło w takich zajęciach. W zależności od liczby uczniów, podejmiemy decyzję, czy zajęcia będą odbywały się w szkole czy kontynuowane zdalne nauczanie.

4. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Wychowawcy wszystkich klas poinformują uczniów o konsultacjach. Tutaj również musimy zastosować wymogi sanitarne i ustalimy dyżury.

Barbara Michoń

Informacja dla kl. VIII

 

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

 

 

Zarządzenie dyrektora

 

z4

Informacja o działaniu oddziału przedszkolnego

Informacja Wójta Gminy Sarnaki o potencjalnym otwarciu przedszkoli na terenie Gminy Sarnaki