Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Strona główna

Apel

 

Gdyby dziś było jak zwykle, to uczniowie i nauczyciele uczciliby nadchodzącą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja podczas uroczystego apelu w szkole...
Ale obecna sytuacja zmusza do niestandardowych działań, więc i dzisiejszy "apel" taki też był :)

Uczniowie, nauczyciele i rodzice dołączyli dziś o godz. 13.00 do spotkania wideo na Google Meet. Dyrektor Barbara Michoń opowiedziała krótko o majowych świętach, przypomniała uczniom o konieczności systematycznej pracy, wywiązywaniu się z zadań oraz życzyła miłego odpoczynku od szkoły w majowy weekend. Pan od muzyki zaintonował wspólne spiewanie pieśni "Witaj majowa jutrzenko", a całe spotkanie technicznie ogarnęła wicedyrektor Beata Rosiak.

 

 

 

DSCN7290

 

DSCN7292

 

DSCN7271

 

 

Dla rodziców i uczniów klas VIII

 

 

Untitled 1

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, o czym Zainteresowanych poinformuję.
 2. Terminy egzaminów:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoła otrzyma wtedy zaświadczenia i do 31 lipca wyda je uczniom.

Informuję, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowane zostały Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/14128,Zasady-rekrutacji.html

 

Nauka po nowemu

 

 

 

Zdalne nauczanie trwa... Dzięki współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w naszej szkole kształcenie na odległość z powodzeniem realizujemy z pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz pakietu aplikacji dostępnych w Google Suit dla Szkół. Uczniowie korzystają m.in. z materiałów zamieszczonych w Classroomie, lekcji on-line prowadzonych przez Hangouts, prowadzą wirtualne zeszyty na dyskach...

Ale za lekcjami w klasach i przerwami na korytarzach tęsknimy chyba wszyscy 

 

 

 

 

unnamed

 

g suite for education 1280x720

 

 

 

 

Zdalne nauczanie

 

95258698 2849407238440576 7208916028661694464 n

 

Apel Policji

policja apel

INFORMACJA

sz

 

Sarnaki, 25 marca 2020 r.


Szanowni Rodzice!

Co najmniej do świąt się nie zobaczymy. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, by edukacja w tej nowej odsłonie była możliwa do zrealizowania dla Waszych dzieci, a naszych uczniów.

Dzisiaj my dorośli, a przez nasze postawy także nasze dzieci, dostajemy bardzo trudną i może najważniejszą lekcję w życiu i dlatego…

 1. Ułożyliśmy plan dla poszczególnych klas, ale będziemy go modyfikować, jeśli okaże się, coś się nie sprawdza.
 2. Będziemy z Wami i z dziećmi w kontakcie – przez e-dziennik oraz inne kanały komunikacji, o ile pozwolą na to warunki (w tym dostęp do komputera i sieci internetowej w konkretnym domu).
 3. Będziemy „prowadzić” lekcje, ale mamy także gotowość, by rozmawiać z uczniami o tym, co jest teraz trudne – jeśli pojawią się pytania, impulsy z ich strony lub taką potrzebę Państwo wskażecie.
 4. Postaramy się, by nasza wspólna edukacyjna praca, nie odbywała się pod presją czasu.
 5. Będziemy oceniać pracę uczniów, ale dostosujemy to do nietypowych warunków i postaramy się, by to nie dokładało Państwu napięć i niepokoju.
 6. Być może niektórzy z nas udostępnią Wam numer telefonu, więc korzystajcie z tego kanału komunikacji na wspólnie ustalonych warunkach.
 7. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje platformę internetową Google Suite dla edukacji oraz dziennik elektroniczny Librus.
 8. Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu, to w uzgodnieniu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi wybiera najdogodniejszy sposób przekazywania materiałów (telefonicznie lub poprzez pocztę).

By wszystko to, co jest przed nami udało się wykonać jak najlepiej, potrzebujemy Waszego wsparcia i współdziałania:

 1. Bądźcie z nami w kontakcie i jeśli coś nie działa, piszcie i mówcie nam o tym.
 2. Organizujcie uczniom warunki do pracy, ale pozwólcie im, by samodzielnie pracowali – nawet jeśli to ma trwać dłużej niż z Waszą pomocą.
 3. Mobilizujcie dzieci do pracy, niech wkładają wysiłek w to, co robią– czyli poprzeczka podnoszona nieco wyżej, ale to Wy widzicie na co dzień, co się z dzieckiem dzieje, więc jeśli jest problem powiedzcie nam o tym.
 4. Bądźmy wobec siebie uczciwi – oceniając zadania domowe Waszych dzieci wierzymy, że to są prace wykonywane przez nich.

Jak pracujemy:

 1. Odział przedszkolny: wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez emaile oraz telefon. Zadania do wykonania przesyłane są na cały tydzień, aby każdy w swoim tempie, harmonogramie dnia mógł zaplanować pracę.
 2. Klasy I-III: Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywać do poniedziałku do godziny 9.00 rodzicom informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu pod opieką rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć, jakie fragmenty lub strony ćwiczeń lub podręcznika powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.
 3. Klasy IV-VIIINauczyciele przesyłają materiały uczniom w przeddzień zaplanowanej lekcji. Niektórzy mogą wysłać na cały tydzień. Uczniowie wspólnie z rodzicami ustalają czas nauki (do południa, po południu - uwzględniają możliwości rodziny odnośnie sprzętu, itd.)  Mogą też być lekcje on-line. Informacje o takiej lekcji nauczyciel zamieści w przeddzień zajęć do godziny 15.00.
 4. Materiał przesłany do uczniów ma zawierać: temat, cel zajęć, wprowadzenie, link do materiałów, zadanie do zrobienia, informację, co powinien wiedzieć z tego zakresu, może być link do testu sprawdzającego.
 5. Konsultacje uczniów i rodziców, z nauczycielem prowadzącym, odbywają się w czasie podanym przez nauczyciela uczącego poprzez e-dziennik lub też inny środek komunikacji: czat, Messenger.
 6. Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny- „Zadania domowe” i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli. Ogłoszenia i informacje będą zamieszczane poprzez Wiadomości).
 7. W klasach IV-VIII ocenianiu podlegają:

  - przede wszystkim zaangażowanie i aktywność ucznia ( zalogowanie się, ilość przekazanych prac, próba podjęcia wykonania zadania

  - wykonane przez uczniów zadania domowe przesłane przez Librus lub platformę Google Suite

  - dodatkowe prace dla chętnych związane z tematem przeprowadzonej lekcji przesłane przez Librus lub platformę Google Suite.

 8. Ocenianie I -III 

- zaangażowanie i aktywność ucznia ( zalogowanie się, ilość przekazanych prac, próba podjęcia wykonania zadania)

-wykonane przez uczniów zadania domowe (przy podanych wcześniej kryteriach) przesłane przez Librus lub platformę Google Suite, SMS, MMS, kontakt telefoniczny

- dodatkowe prace dla chętnych związane z tematem przeprowadzonej lekcji przesłane przez Librus lub platformę Google Suite, SMS, MMS, kontakt telefoniczny

9. Wychowawcy klas mają stały kontakt z uczniami i rodzicami. To do nich w pierwszej kolejności należy przekazywać wszystkie informacje, szukać wsparcia.

10. Dostępny jest szkolny pedagog poprzez Librus, Messenger.

11. Kontakt do dyrektora telefoniczny 83 3599111 i poprzez Librus oraz pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Rekrutacja do kl. I

 

Untitled 2

wniosek

APEL DO RODZICÓW

 

 

APEL DO RODZICÓW skierowany przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

 

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem.

W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

- dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym
okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),

- zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu
wolnego w takiej formie,

- przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa
domowego,

- stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,

- śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

Szanowni Państwo

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach, informuję, że:

12-13.03.2020 (czwartek, piątek) – w szkole nie będzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Będą zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu. Przez te dwa dni autobusy kursują zgodnie z planem.

Od 16.03.2020 (poniedziałek) do 25.03.2020 (środa) uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele będą przesyłać materiały do nauki poprzez dziennik elektroniczny. Uczeń ma obowiązek samodzielnej nauki w domu. Rodzice, uczniowie mogą zwracać się do nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny z prośbą o pomoc, wyjaśnienie materiału.

To nie jest czas wolny od nauki. Przebywamy w domu, ograniczamy bezpośrednie kontakty. Nie wychodzimy z domu i nie spotykamy się w grupach rówieśniczych. Jest to rodzaj kwarantanny.

Barbara Michoń

 

 

Więcej informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej  tutaj link

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Żywa lekcja historii

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wyjątkowej lekcji historii. Pokaz historyczny po raz kolejny przedstawi w naszej szkole Grupa Rekonstrukto. Wydarzenie to odbędzie się już 25 marca. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do swoich wychowawców. Cena za udział w lekcji - 5zł. Serdecznie zapraszamy!

rekonstrukto

Prośba od Rodziców do Rodziców

do lekarza