Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

BIBLIOTEKA

Godziny pracy biblioteki

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 biblioteka szkolna czynna jest w następujących godzinanach: 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.30-13.30

7.30-13.30

7.30-14.30

7.30-13.30

7.30-14.30

 
 
Henryka Machut

W szkolnej bibliotece...

 

 

20190912 095415

Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach realizuje następujące zadania:

-  gromadzi i udostępnia zbiory,

- wypożycza i udostępnia podręczniki wszystkim uczniom

- udziela pomocy w wyszukiwaniu informacji

- przygotowuje materiały dla uczniów i nauczycieli

- pomaga uczniom przygotowującym się do konkursów

- współpracuje z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych

- współpracuje z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej

- współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną,

- informuje rodziców o czytelnictwie dzieci

- organizuje konkursy i imprezy czytelnicze oraz prowadzi dyskusje, rozmowy z czytelnikami na temat zainteresowań czytelniczych

Dzieci chętnie uczestniczą w Godzinach Baśni. Są to zajęcia organizowane po lekcjach, na których czytane są baśnie. Do nich wykonują ilustracje różnymi technikami plastycznymi.

Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze, plastyczne, propagujące czytelnictwo, inscenizacje poetów znanych i lubianych. Tradycją stało się uczestnictwo w konkursie poezji patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W bibliotece odbywają się także zajęcia artystyczne indywidualne lub zespołowe, np. kolorowanie, rysowanie, wykonywanie ilustracji, rozwiązywanie zagadek i rebusów.

21. lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzieci i młodzież biorą udział w konkursie recytatorskim Wierszyki łamiące języki.

Z księgozbioru biblioteki liczącego ok. 30 000 pozycji korzystają nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, rodzice oraz byli uczniowie naszej szkoły.

20190912 095222

20190913 134431

W bibliotece można poczytać książki, wybrane czasopisma, odrobić lekcje, skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.  Okazjonalnie odbywają się tu spotkania koła teatralnego przygotowujące dzieci do udziału w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Jest to miejsce kształtujące wrażliwość młodego człowieka na szeroko pojętą kulturę przygotowujące do jej odbioru w życiu.

Zaprasza pani Henryka Machut

20190912 095327

20190912 095444

20190912 095344

20190912 095519

 

20190912 095637

Regulamin

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ORAZ CENTRUM MULTIMEDIALNEGO I INFORMACYJNEGO

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać:
  • Wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)
  • Czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczania większej liczby książek jednorazowo.
 5. Zbiory biblioteki są nasza wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.
 7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza i porządek.
 9. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone.
 10. Uczeń kończący szkołę lub przenoszący się w trakcie trwania roku szkolnego do innej placówki winien rozliczyć się z biblioteką szkolną.