Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Szkoła Równych Szans VI

Informacja

 

 

log odw

SRS ogłoszenia o zmianach

 

Untitled 1

wyj PP

 

 

Harmonogram zajęć SRS

 

Planowany harmonogram zajęć SRS VI Szkoła Podstawowa (zad.32)

wrzesień 2017r. - grudzień 2017r.

Szkoła Równych Szans VI w ramach RPOWM na lata 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy RPMA.10.01.01-14-3910/15

 

h

h2

h3

 

Projektowy wyjazd do CNK

IMG 20170915 102530

IMG 20170915 110244

15 września 2017 r. uczniowie z klas piątych i szóstych - uczestnicy projektowych zajęć matematycznych (Szkoła Równych Szans VI) wyjechali z p. Jolantą Kołaczkowską, p. Beatą Rosiak i p. Bożenną Bartoszuk do Warszawy i w Centrum Nauki Kopernik zgłębiali tajniki wiedzy o świecie nas otaczającym.

IMG 20170915 130231

 

ZDJĘCIA

  

Zajęcia wyr. - mat. w III b - podsumowanie

 

Podsumowanie zajęć wyrównawczych z zakresu kompetencji matematycznych

uczniów klasy III b szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2016/2017 odbywały się w wymiarze 26 godzin zajęcia wyrównawcze z zakresu kompetencji matematycznych uczniów klasy III b szkoły podstawowej.

Głównym celem było doskonalenie techniki liczenia w obrębie czterech działań, kształtowanie pojęć czasowych, matematycznych umiejętności praktycznych oraz rozwijanie logicznego myślenia. Umiejętności te były doskonalone poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania i wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Na bieżąco prowadzona była wnikliwa obserwacja działań i zachowań uczniów.

W wyniku tych działań nastąpił wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie objętym programem edukacyjnym. Uczniowie uczestniczący systematycznie w zajęciach  otrzymują lepsze oceny, podczas lekcji częściej się zgłaszają, są pewniejsi siebie, a uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystują w życiu codziennym.

Elżbieta Kucharczuk