Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Szkoła Równych Szans VI

Zajęcia wyrównawczo - matematyczne w klasie III b

collage3

Zajęcia realizowane w ramach Szkoły Równych Szans VI mają na celu rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym:

 - doskonalenie techniki:

  • liczenia pamięciowego w obrębie czterech działań w zakresie 100,
  • dodawania i odejmowania dziesiątkami i setkami w zakresie 1000,

 - kształtowanie pojęć czasowych;

 - kształtowanie matematycznych umiejętności praktycznych;

 - rozwijanie logicznego myślenia.

Spotkania odbywają się w poniedziałki zgodnie z harmonogramem. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, na których doskonalą rachunek pamięciowy w obrębie czterech działań, wykonują obliczenia zegarowe i kalendarzowe, rozwiązują zagadki matematyczne oraz korzystają  z gier edukacyjnych i stymulujácych programów komputerowych.

collage1

collage2

Elżbieta Kucharczuk

 

SRS VI - matematyka zajęcia wyrównawcze

 

Zajęcia wyrównawcze ćwiczące sprawności rachunkowe i umiejętność rozwiązywania zadań

Na zajęciach uczniowie rozwiązując zadania rozwijali sprawność rachunkową, pamięć oraz umiejętność logicznego rozumowania. Poprzez pracę w grupach kształcili umiejętność przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny i wyrabiali nawyk sprawdzania uzyskanych rozwiązań. Karty pracy wykorzystywane na zajęciach przyzwyczajały uczniów do samodzielnego uczenia, pracowitości i analizy prostych zagadnień i problemów matematycznych. Gry i zabawy komputerowe pozwalały na utrwalanie zdobytych umiejętności.

zdj 1

zdj4 2

zdj2

zdj4 1

 

Jolanta Kołaczkowska

 

Zajęcia matematyczno-wyrównawcze w klasie IIIa

20170426 115513

Od kilku miesięcy  grupa uczniów z klasy IIIa bierze udział  w zajęciach matematyczno – wyrównawczych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans VI”. Celem programu jest rozwijanie u dzieci kompetencji matematycznych,  w szczególności: doskonalenie techniki liczenia w obrębie czterech działań, kształtowanie pojęć czasowych, kształtowanie matematycznych umiejętności praktycznych oraz rozwijanie logicznego myślenia. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, dzięki  którym coraz sprawniej liczą, posługują się zegarem, termometrem i kalendarzem oraz rozwiązują rozmaite zadania matematyczne.

20170426 115718

20170426 115941

20170427 130850

20170427 132614

 

Barbara Kłykocińska

 

Projektowe zajęcia dodatkowe z angielskiego

IMG 20170428 120343

W ramach projektu Szkoła Równych Szans VI  w naszej szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Program tych zajęć został opracowany z  myślą o uczniach klasy VI szkoły podstawowej, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim jak również dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach. Głównym celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczniów o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ale także poszerzanie ich wiedzy językowej oraz rozwijanie zainteresowań w zakresie języka angielskiego. Zajęcia odbywają się raz na miesiąc w soboty. Należy stwierdzić, iż mimo terminu zajęć uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczą.

IMG 20170428 124339

IMG 20170428 120450

Emilia Orzepowska

 

 

SzRSz zajęcia wyrównawcze z angielskiego

IMG 20170428 121057 2

W ramach projektu Szkoła Równych Szans VI w naszej szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Celem zajęć jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego oraz pewności siebie w posługiwaniu się językiem. Uczniowie poprzez gry i zabawy językowe mają możliwość wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach codziennych oraz utrwalenia wcześniej zdobytych wiadomości, uczą się również współpracy w grupie. Cotygodniowe spotkania 14-osobowej grupy uczniów z klasy VI są rodzajem odskoczni od typowych lekcji języka angielskiego i przynoszą niejednokrotnie wiele radości.

 

IMG 20170428 120658

 

IMG 20170428 120756

 

IMG 20170428 121206

 

Emilia Orzepowska