Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Odsłonięcie Pomnika Józefa Piłsudskiego

3 grudnia społeczność Horoszek Dużych cieszyła się odsłonięciem pomnika poświęconego pamięci Józefa Piłsudskiego. Powstał on z inicjatywy miejscowej ludności pod kierownictwem tutejszego Proboszcza i p. Sołtys, wspartych organizacyjnie przez Szkoły Podstawowe w Serpelicach i Sarnakach. Powody do uhonorowania Marszałka były dwojakie. Po pierwsze, Józef Piłsudski został ogłoszony patronem 2017 roku z okazji przypadającej 5 grudnia 150 ocznicy urodzin. Po drugie Horoszki Duże, będąc przed wojną siedzibą gminy Hołowczyce, posiadały pomnik J. Piłsudskiego wzniesiony po jego śmierci w 1935 r. Niestety pomnik ów, nie przetrwał powojennej władzy komunistycznej i został zniszczony na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, pod pretekstem poszerzania drogi. Pomysł przywrócenia pamięci o Marszałku spotkał się z szerokim wsparciem mieszkańców Horoszek i okolic, którzy ochotnie wsparli finansowo budowę datkami podczas zbiórki przeprowadzonej pod kościołami w Serpelicach i Horoszkach. Uroczystość w grudniowy poranek rozpoczął wiersz J. Słowackiego, ulubionego poety marszałka, p.t. Testament Mój, wyrcytowany przez Aleksandrę Iwaniuk, następnie po przywitaniu gości przez p. Sołtys i p. Wójta rozpoczeła się Msza Św. której przewodził i kazanie wygłosił, bp. Senior Antoni Pacyfik Dydycz, następnie w krótkiej częśći artystyznej zaprezentowali się: Natalia Jankowska z wierszem "Komendancie" napisanym na pierwszą rocznicę śmierci J. Piłsudskiego, a także chór szkolny po przewodnictwem p. T. Gosia, który wykonał pieśni: Jedzie jedzie na kasztance, oraz "My pierwsza brygada". Po występach uczestnicy w pochodzie peowadzonym przez szkolny poczet sztandarowy a takżę poczty sztandarowe OSP w Sarnakach i Serplicach oraz Kozieradzko-Podlaskiego Bractwa Kurkowego, przemaszerowali pod pomnik, który został poświęcony przez bpa Dydycza. Odsłonięcia obelisku dokonali wspólnie główni organizatorzy: ks. Proboszcz Rafał Roguziak, Sołtys Horoszek Dużych Zofia Chwesiuk, Dyrektor SP w Serpelicach Bożena Puch, Dyrektor SP w Sarnakach Barbara Michoń oraz Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka. Po odsłonięciu p. sołtys podziękowała wszystkim zaangażowanym w budowę, a następnie zaprosiła uczestników do świetlicy parafialnej na poczęstunek.

Newsflash