Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

O nas

 

„Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata…
i wznosić się wyżej… zawsze wyżej…”

Ludwik Pasteur

 

Zespół Szkół
Gimnazjum
im. Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

 

szkoła g

 

 

tablica

Dyrektor: mgr Barbara Michoń

Wicedyrektor: mgr Agata Wasilewska 

Nasze gimnazjum jest nowoczesną szkołą z wykwalifikowaną kadrą, kształcącą młodzież na wysokim, europejskim poziomie. Zajęcia prowadzone są w przestronnym budynku, wzniesionym w XXI wieku. Dobrze wyposażone, stale unowocześniane klasopracownie zapewniają wysoki komfort nauczania. Szczególnym powodem do dumy są dwie, w pełni wyposażone sale informatyczne, sala multimedialna z tablicą interaktywną, nowa, pełnowymiarowa hala sportowa, sala fitness oraz siłownia.

Wszystko to owocuje wysokimi wynikami egzaminów gimnazjalnych, znacznie powyżej średniej krajowej. Umożliwia to kontynuację nauki w najlepszych szkołach średnich. Corocznie naszym absolwentom udaje się dostać do renomowanych szkół.

Młodzież naszej szkoły może pogłębiać swoje zainteresowania na wielu zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych kołach zainteresowań, kołach sportowych, zajęciach fotograficznych, chórze i wielu innych. Na zajęciach tych przygotowują się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności. Corocznie do gablot trafiają trofea zdobyte w konkursach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Kangurze matematycznym, Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przyrodniczych, literackich, recytatorskich, poezji francuskiej, sportowych, itp.

Nasze gimnazjum w pełni wykorzystuje możliwości wzbogacenia oferty edukacyjnej, poprzez uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

W poprzednich latach były to:

  • „Mały Archimedes”, program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stawiający na rozwój umiejętności w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych.
  • Projekt Pastoral – Paradise w ramach Programu wymiany międzynarodowej Comenius, w ramach którego organizowane były wyjazdy do Hiszpanii, Łotwy, Rumunii i Turcji.
  • „Nauka i Biznes” - fascynacje zaklęte w nauce i biznesie, program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości.
  • „Mały Archimedes”, program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stawiający na rozwój umiejętności w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych.
  • Szkoła Równych Szans to program wspierający szkoły z terenów wiejskich Dzięki uczestnictwu w tych przedsięwzięciach, uczniowie mogli nieodpłatnie wziąć udział w kołach zainteresowań, wycieczkach do teatru, kina, opery, na basen. 

W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowane zostały zajęcia sportowe, fotograficzne, plastyczne, wyjazdy do teatrów, na basen i kikudniowy wyjazd edukacyjny na południe Polski w ramach realizacji projektu "Szkoła Równych Szans IV edycja bis".

Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom, jako jedyna szkoła w okolicy zapewniamy uczniom naukę trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Atutem naszej szkoły były i zawsze będą wysokie wymagania stawiane uczniom. Towarzyszy nam bowiem przekonanie, że miarą wartości szkoły jest poziom nauczania, który wyzwala możliwości indywidualne młodzieży i zapewnia realizację życiowych planów. Dzięki wysokiemu poziomowi szkoły, wielu naszych uczniów corocznie otrzymuje stypendia gminne za osiągnięcia w nauce i sporcie. Najzdolniejsi z nich zostają nagrodzeni stypendiami Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, wyposażoną w system monitoringu. Żaden uczeń naszej szkoły nie jest anonimowy. Nauczyciele pochodzący z lokalnego środowiska znają uczniów oraz rozumieją ich potrzeby i problemy. W trosce o komfort uczniów spoza terenu Sarnak, szkoła i gmina zapewniają bezpłatny dojazd. Przygotowanie do zajęć umożliwia biblioteka, posiadająca 3000 woluminów. Mieści się ona w odnowionym pomieszczeniu i jest połączona ze Szkolnym Centrum Informacyjnym. Nie zostawiamy żadnego ucznia samego ze swoimi problemami. Każdy uczeń, który tego potrzebuje, otrzymuje fachową, pełną troski i indywidualnego podejścia opiekę z zachowaniem poszanowania prawa do prywatności i godności osobistej. Podmiotowe traktowanie uczniów sprawia, iż czują się oni współgospodarzami szkoły. Powadzą sklepik szkolny, a także radiowęzeł. Atmosfera wzajemnego poszanowania uczących się i nauczających sprzyja nawiązywaniu osobistych kontaktów i działa stymulująco na rozwój młodych ludzi. Wspaniałą tradycją naszej placówki jest Dzień Gimnazjalisty – coroczna impreza, łącząca naukę z zabawą, podczas której klasy rywalizują wykorzystując metodę projektu. Także czerwcowy Dzień Sportu, podczas którego uczniowie biorą udział w konkurencjach sportowych, wywołuje wiele pozytywnych emocji.

Kontakt z nami:

Zespół Szkół

Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2

ul. 3 Maja 27

08-220 Sarnaki

tel/fax 83 359 91 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW.ZSWS.HOME.PL

Newsflash