Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

zebrania

 

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

 

27.09.2018

godz. 17.00

Sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2018/2019.

Wybór rad klasowych.  Uchwalenie aneksu do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, informacje na temat przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Zmiany w Statucie

25.10.2018 godz. 17.00 Szkolenie: Dopalacze. Zebranie informacyjne.
13.12.2018 godz. 17.00 Zebranie informacyjne.
24.01.2019 godz.17.00 Zebranie podsumowujące pracę w I semestrze.
14.03.2019 godz.17.00 Zabranie informacyjne.
23.05.2019. godz.17.00 Zebranie informacyjne – przewidywane oceny na koniec roku szkolnego.

Newsflash