Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

zebrania

 

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

 

27.09.2016

godz. 17.00

Sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2017/2018.

Wybór rad klasowych.  Uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Informacje na temat egzaminów gimnazjalnych, informacje na temat przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Zmiany w Statucie

15.11.2017 godz. 17.00 Szkolenie: Cyberprzemoc. Uzależniania od Internetu. Zebranie informacyjne.
20.12.2017. godz. 17.00 Zebranie informacyjne – przewidywane oceny na semestr. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej.
31.01.2018. godz.17.00 Zebranie podsumowujące pracę w I semestrze.
14.03.2018. godz.17.00 Zabranie informacyjne.
23.05.2018. godz.17.00 Zebranie informacyjne – przewidywane oceny na koniec roku szkolnego.

Newsflash