Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Wspomnienia

Wspomnienie o mjr. Tadeuszu Sobieszczaku

Święto Szkoły 2017 382

Mjr Tadeusz Sobieszczak

(1924-2018)

Zaprzyjaźniony z naszą szkołą mjr Tadeusz Sobieszczak ps. „Dudek”, jeden z nielicznych już żołnierzy oddziału mjr. Stefana Wyrzykowskiego „Zenona”, urodził się 1 grudnia 1924 r. w Siedlcach jako syn Jana i Marii Sobieszczaków. Uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Hetmana St. Żółkiewskiego, należał do harcerstwa. Gdy wybuchła wojna, miał prawie 15 lat. Od samego początku brał udział w działaniach przeciwko Niemcom, najpierw jako harcerz, następnie w konspiracji, uczestniczył też w akcjach zbrojnych. Pracując w warsztacie samochodowym nauczył się naprawy samochodów oraz… broni palnej. Należał do organizacji Miecz i Pług, a po scaleniu organizacji konspiracyjnych służył w Związku Walki Zbrojnej i następnie w Armii Krajowej. Stąd w marcu 1944 r. został skierowany do 5 drużyny II plutonu OP „Zenona” 34 Pułku Piechoty 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK. Brał udział we wszystkich akcjach i potyczkach oddziału w tym czasie, m.in. w akcji osłonowej przy wydobywaniu pocisku V-2 z mokradeł Bugu i w bitwie pod Jeziorami koło Łosic. Gdy w sierpniu 1944 r. oddział został rozwiązany, 19-letni Tadeusz wrócił do Siedlec, gdzie wraz z kolegami organizował ruch oporu AK.

Chcąc uniknąć represji ze strony UB i NKWD, jesienią 1944 r. wstąpił na ochotnika do wojska, ale gdy został wcielony do 1 inżynieryjnego batalionu Armii Czerwonej stacjonującego pod Przemyślem, szybko stamtąd zdezerterował i wstąpił do Oddziału Partyzanckiego „Groźnego” 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK. Został celowniczym karabinu maszynowego i dowódcą drużyny do czasu rozwiązania oddziału. Potem ponownie wstąpił do Wojska Polskiego. Ukończył Oficerską Szkołę Piechoty nr 1 we Wrocławiu. Jako dowódca saperów służył w 3 Grupie Rozminowania 1 DP, rozminowując pola minowe i usuwając niewybuchy na terenie ówczesnego woj. warszawskiego. W 1951 r. przeszedł do rezerwy.

Wkrótce założył rodzinę i został ojcem. W cywilu przepracował 30 lat w kilku firmach głównie jako kierowca. Jednocześnie działał w LOK, startował w zawodach motocyklowych, był wykładowcą na kursach prawa jazdy, zorganizował warsztat samochodowy PKP w Siedlcach, prowadził kursy dla mechaników samochodowych w zarządzie Lasów Państwowych. W stopniu majora rezerwy pełnił funkcję przewodniczącego Środowiska Oddziału Partyzanckiego „Zenona” Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Siedlcach. Od 1980 r. co roku ze sztandarem uczestniczył w ogólnopolskiej pielgrzymce żołnierzy „Zenona” do Leśnej Podlaskiej. Odwiedzał mogiły poległych kolegów, aby oddać im cześć i zapalić lampkę.

Odbył mnóstwo spotkań z uczniami w wielu szkołach, np. w Siedlcach, Sarnakach, Leśnej Podlaskiej, Droblinie. Opowiadał o swoich wojennych przeżyciach, wykazując przy tym duże poczucie humoru i dystans do własnej osoby. Zawsze w żołnierskim mundurze. Ze szkołą w Sarnakach zaprzyjaźnił się w 2007 r., gdy przygotowywaliśmy się do nadania szkole imienia Bohaterów Akcji V2. Bywał potem kilkakrotnie na naszych szkolnych uroczystościach, witany niezmiennie z radością i sympatią. Ostatni raz był w maju 2017 r. podczas jubileuszu 150-lecia szkoły w Sarnakach.

3 czerwca 2018 r. zakończył swoją ziemską służbę w wieku niespełna 94 lat. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 7 czerwca: najpierw msza św. w siedleckiej katedrze, następnie złożenie do rodzinnego grobu na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach. W ostatniej drodze towarzyszyło Mu wiele osób: rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Senatu RP i władz samorządowych różnych stopni, reprezentacje siedleckich jednostek Wojska Polskiego, służby mundurowe, strzelcy, harcerze, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół i stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta.

Podczas mszy św. pogrzebowej płomienne kazanie wygłosił paulin o. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, który będąc przeorem w Leśnej Podlaskiej zaprzyjaźnił się ze środowiskiem byłych żołnierzy „Zenona”. Podkreślał patriotyczną postawę Zmarłego, jego wierność słowom: Bóg, Honor, Ojczyzna, wielką estymę do sztandaru i munduru.

Życiorys Tadeusza Sobieszczaka przedstawił Sławomir Kordaczuk dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach. W ciepłych słowach wypowiadał się o nim senator RP Jerzy Fedorowicz, syn nieżyjącej już koleżanki p. Tadeusza z oddziału, Aliny Fedorowicz ps. „Marta”. Prezydent Siedlce Wojciech Kudelski podkreślał zaangażowanie w edukację patriotyczną dzieci i młodzieży poprzez aktywny udział w licznych spotkaniach i uroczystościach. Ks. Daniel Struczyk, kapelan Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich „Strzelec” mówił o postawie godnej naśladowania przez młodych ludzi.

Za swoją działalność Tadeusz Sobieszczak został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Międzynarodowym Krzyżem Maltańskim za Działalność dla Dobra Ludzkości (z tytułem Kawalera Maltańskiego). 

Agata Wasilewska

18.05.2012 110

18.05.2012 213

18.05.2012 339

18 maja 2012 r.  - V rocznica nadania imienia SP i G w Sarnakach

 

Dzień Patrona 2015 207

Dzień Patrona 2015 230

20 maja 2015 r. - obchody VII Dnia Patrona i 20. rocznicy budowy pomnika  upamiętniającego Bohaterów AK w Akcji V2 w Sarnakach

 

2016

12 czerwca 2016 r. - odsłonięcie pomnika w Terlikowie upamiętniającego 100. rocznicę urodzin Stefana Wyrzykowskiego majora „Zenona” 

 

Święto Szkoły 2017 384

19 maja 2017  r. - jubileusz szkoły - 150 lat istnienia szkoły, 90. rocznica wmurowania kamienia węgielnego pod budynek najstarszej części szkoły, 10. rocznica nadania imienia

 

34670837 1690082207706424 56091504086614016 n

7 czerwca 2018 r. - uroczystości pogrzebowe, Siedlce

 

 

Wspomnienie o ks. Zdzisławie Borkowskim

DSC 0646

Ks. Zdzisław Jan Borkowski

(1937-2018)

Ks. prałat Zdzisław Borkowski urodził się 31 marca 1937 r. w Zaolszyniu, małej wiosce w parafii Zembry, leżącej między Międzyrzecem Podlaskim a Siedlcami. 7-klasową szkołę podstawową ukończył w 1950 r., potem przez 4 lata był uczniem Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach. W 1955 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach, 27 maja 1961 r., otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Świrskiego Ordynariusza Siedleckiego.

Przez 10 lat był wikariuszem w parafiach diecezji siedleckiej: Uhrusk, Domanice, Kosów Lacki; Biała Podlaska; Siedlce. Kolejne dwa lata pracował w Seminarium Duchownym w Siedlcach jako prokurator seminarium – była to praca administracyjna, do jego obowiązków należało m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozbudowa gmachu seminaryjnego, dbanie o wyżywienie kleryków. W 1973 r. został administratorem parafii Górki, skąd po 13 latach, 14 października 1986 r. przyszedł do Sarnak. Funkcję proboszcza naszej parafii pw. Św. Stanisława BpM pełnił do sierpnia 2003 r., tj. przez 17 lat. Kolejne 8 lat spędził w naszej parafii jako emeryt. W 2011 r. wyjechał do rodzinnej parafii, gdzie spędził ostatnie lata życia.

Podczas swego kapłańskiego życia pełnił wiele różnych funkcji: przez 12 lat był wicedziekanem Dekanatu Łosickiego Diecezji Siedleckiej, przez 11 lat – dziekanem Dekanatu Sarnackiego Diecezji Drohiczyńskiej, wchodził również w skład diecezjalnej Rady Gospodarczej oraz Komisji ds. administracyjno-sponsoringowych Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II w Drohiczynie.

Pracował jako katecheta w szkołach na terenie sarnackiej parafii: w Bindudze, Lipnie, Sarnakach. Na potrzeby katechezy przygotował kilka pozycji książkowych: „Pomoc do nauczania religii w kl. I – obrazki do kolorowania i wierszyki”, „Do Ciebie, Jezu… – pomoc w przygotowaniu dzieci do pierwszej komunii świętej”, „Katechizm – pomoc duszpasterska dla kapłanów i rodziców”. Jego uczniowie z sympatią wspominają lekcje religii.

Ks. Zdzisław Borkowski był żywo zainteresowany sprawami szkoły, uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych. Z każdym potrafił rozmawiać, czy to poważnie, czy żartobliwie – często żartował, miał poczucie humoru. Wszystkich traktował z życzliwością. Jeździł na wycieczki krajoznawcze z uczniami i z dorosłymi. Był obecny podczas różnych uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych, m.in.: na wieczorach kolęd, spotkaniach patriotycznych 11 listopada, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i innych.

Poznaliśmy go też jako miłośnika historii w ogóle i historii lokalnej. W 2004 r. podczas Sesji Naukowej w 250. rocznicę praw miejskich dla Sarnak w gawędziarskim stylu wygłosił prelekcję o sarnackiej parafii i jej proboszczach. Wydał kilka książek na temat parafii: w 2005 r. „Cmentarz miejscem pamięci”, gdzie wiele miejsca poświęcił sarnackim cmentarzom, rok później „Z dziejów parafii i duszpasterstwa w Sarnakach”, a w 2009 r. „Święty Stanisław BM Patron Polski i wielu parafii”. Pamiętamy również wiele kazań wzbogacanych wydarzeniami i datami historycznymi.

      Ks. prałat Zdzisław Borkowski zmarł 12 marca 2018 r. w wieku 81 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 marca 2018 r. w kościele parafialnym w Zembrach. Ciało śp. ks. Zdzisława Borkowskiego zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Zembrach.

 

DSC 0666

Podziękowanie ks. Borkowskiemu, 18 maja 2011 r.

 

Untitled 1

Wystąpienie ks. Z. Borkowskiego

 

DSC 0707

Pamiątkowe zdjęcie z nauczycielami, 18 maja 2011 r.

 

DSCN0029

Uroczystości pogrzebowe, Zembry, 17 marca 2018 r.

 

 

 

 

Wspomnienie o p. Irenie Młynik

 

Irena Młynik

Irena Młynik (1932-2014)

Czytaj więcej: Wspomnienie o p. Irenie Młynik

Wspomnienie o p. Irenie Jurzyk


alt
Irena Jurzyk (1931-2013)

Czytaj więcej: Wspomnienie o p. Irenie Jurzyk

Wspomnienie o p. Janinie Grabczyk


 

alt
Janina Grabczyk

    (1937-2013)

Janina Grabczyk była wieloletnią nauczycielką Szkoły Podstawowej w Sarnakach.

Urodziła się w 1937r. w Czuchowie Pieńkach (gm. Platerów). Tu uczęszczała do szkoły podstawowej. Jej dzieciństwo przypadło na trudny, powojenny okres powracania do życia po zniszczeniach wojennych. Miała kilka lat, gdy straciła oboje rodziców i wraz z młodszym od siebie bratem znalazła się pod opieką starszej, schorowanej babci. Poznała biedę i niedostatek, ale stanowiły one dla niej bodziec do przezwyciężania trudności.

Czytaj więcej: Wspomnienie o p. Janinie Grabczyk

Więcej artykułów…

  1. Panie Piotrze pamiętamy...

Newsflash