Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Projekt „Odpady wokół nas - recykling"

logo

 

Gmina Sarnaki została laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii i otrzymała nagrodę w kwocie 10 000 złotych na realizację projektu „Odpady wokół nas - recykling". To już VIII edycja konkursu grantowego ogłaszanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Konkurs był skierowany do gmin, szkół, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, granty otrzymało pięć najwyżej ocenionych projektów z pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Gmina Sarnaki realizuje projekt we współpracy ze Szkołą Podstawową w Sarnakach, na terenie której powstanie infrastruktura do przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu o tematyce gospodarki odpadami. Projekt ma na celu podniesienie świadomości o konieczności segregacji odpadów, co pozwoli ponownie je wykorzystać. Dzieci i młodzież uczestniczyć będą w spotkaniach z przedstawicielami instytucji zajmujących się odbiorem i recyklingiem odpadów, poznając ścieżkę od wytworzenia odpadu do ponownego przetworzenia i wykorzystania w ponownej produkcji. Uczestnicy będą szukać praktycznych możliwości ponownego wykorzystania powstałych odpadów. Uczniowie opracują projekt graficzny plakatu nawołującego do poszanowania przyrody oraz napiszą wiersze o tematyce ochrony środowiska.

Projekt rozpoczęliśmy już 1 marca 2018r. spotkaniem uczniów klas I-III SP z przedstawicielem Fundacji Czysta Ziemia.

Newsflash