Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Konferencja naukowa "Nasza Niepodległa"

DSC 0039

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Sarnakach zorganizowana została konferencja naukowa pod hasłem „Nasza Niepodległa”. Odbyła się w sobotnie popołudnie 6 października 2018 r. w miejscowej szkole. Wystąpienia ośmiu prelegentów skupiały się wokół wydarzeń sprzed stu lat, związanych z terenem gminy Sarnaki i okolicy.

DSC 0065

Konferencję otworzyły Barbara Michoń dyrektor SP w Sarnakach i Violetta Zawadka dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Następnie krótką część artystyczną przedstawiła młodzież szkolna pod kierunkiem polonistki Doroty Szpury.

DSC 0070

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał dr hab. Jarosław Cabaj prof. UPH, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W ogólnym zarysie przedstawił sytuację na Podlasiu w przededniu odzyskania niepodległości i wydarzenia, nieraz dramatyczne, roku 1918 na naszym terenie. Niepodległość zagościła tu dopiero w lutym 1919 r.

DSC 0088

Kolejny prelegent, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk, w prezentacji „Moi znajomi, weterani wojenni z gminy Sarnaki” przedstawił sylwetki kilku naszych rodaków, którzy walczyli o wolną Polskę. Apelował również o utrwalanie wspomnień starszych ludzi, gdyż stanowią ważny przyczynek do historii naszej ziemi.

DSC 0095

Rafał Dydycz, nauczyciel historii w sarnackiej szkole, w referacie „Między Polską a Ukrainą – traktat brzeski na obszarze gminy Sarnaki” opowiedział o mało znanym epizodzie z 1918 r., kiedy to część obecnej gminy Sarnaki znalazła się w granicach Ukraińskiej Republiki Ludowej, na szczęście przez krótki czas i tylko na papierze.

DSC 0105

Ks. dr prał. Andrzej Jakubowicz w swoim wystąpieniu „Udział Kościoła i parafii Sarnaki w procesie dążenia do niepodległości Polski w 1918 roku” podkreślał, że postawy i działania patriotyczne naszych przodków miały ścisły związek z ich duchowością i wiarą.

DSC 0118

„Sarnacka kolej. Zarys historii linii kolejowej Siedlce-Bołogoje” to temat interesującego wystąpienia dr Rafała Dmowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o genezie i znaczeniu linii kolejowej zbudowanej w 1906 r.

DSC 0141

Z kolei Rafał Zubkowicz, pełnomocnik dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. organizacji pozarządowych i historyk-regionalista, objaśniał „Skąd się wzięły kolonie? Parcelacje majątków podonacyjnych na terenie dzisiejszej gminy Sarnaki”.

DSC 0075

Agata Wasilewska, wieloletnia nauczycielka szkoły w Sarnakach, opowiadała – jakżeby inaczej – o szkołach i szkółkach w gminie Sarnaki u progu niepodległości, tj. począwszy od Polskiej Macierzy Szkolnej po szkoły powszechne na początku lat 20. ubiegłego stulecia.

DSC 0153

Ostatnim prelegentem był miłośnik okolic nadbużańskich i kolekcjoner z Siedlec, Tomasz Nasiłowski. Prezentując serię pocztówek o przeprawach mostowych z czasów I wojny światowej udowadniał, że każda pasja może mieć swoje przełożenie na poznawanie lokalnej historii.

DSC 0164

Wszystkie referaty w pełnej wersji oraz jeszcze trochę różnych ciekawostek znalazło się w „Roczniku Ziemi Sarnackiej”, którego pierwszy numer można było nabyć podczas tej konferencji. W sprzedaży były również inne pozycje książkowe o tematyce regionalnej. Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów historycznych z epoki oraz militariów z kolekcji sarnackich kolekcjonerów Sławomira Rawiaka oraz Wojciecha Bronisza.

DSC 0033

DSC 0035

Wydawcą „Rocznika Ziemi Sarnackiej” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach, redaktorem naczelnym Rafał Dydycz, w skład redakcji wchodzą: Jolanta Chromiec, Małgorzata Korczyńska, Irena Paździor, Bożena Szymańska, Agata Wasilewska, Violetta Zawadka i Rafał Zubkowicz. Okładkę zaprojektował Andrzej Lipka.

001

W założeniach ma to być czasopismo poświęcone sprawom lokalnym naszej okolicy, utrwalające jej historię i dokumentujące bieżące wydarzenia. We wstępie czytamy: „Autorami mogą zostać wszyscy, którzy mają do opowiedzenia ciekawe historie na temat Ziemi Sarnackiej. Kolejne tomy nie będą już tak ściśle ukierunkowane tematycznie. Znajdzie się w nich miejsce również na tematykę inną niż historyczna. Wierzymy, że znajdą się osoby, które w interesujący sposób zaprezentują zagadnienia gospodarcze, przyrodnicze czy społeczne. Wartością będą własne wspomnienia, spisane relacje członków rodziny czy innych osób. Zamierzamy też prezentować co ciekawsze dokumenty źródłowe, w tym fotografie z przeszłości. Jedyny wspólny mianownik, który przyjmuje zespół redakcyjny, to lokalność – treści w naszym tomie powinny koncentrować się na Sarnakach i okolicy.” 

Organizatorami tego wydarzenia były Gminna Biblioteka Publiczna i Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach.

Agata Wasilewska

 

ZDJĘCIA

 

Newsflash