Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Konkurs chemiczny - zadania X 2014

 

Zadania na październik (rozwiązania należy dostarczyć do 5 listopada)

 

 

1.Tlenek to:

  1. Trwałe połączenie tlenu i dowolnego pierwiastka
  2. Związek chemiczny tlenu z danym pierwiastkiem
  3. Związek chemiczny danego pierwiastka z tlenem
  4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

2.Woda królewska to:

a) mieszanina stężonych kwasów tlenowych i beztlenowych

b) mieszanina stężonych kwasów HNO3 i HCl w stosunku 3:1

c) mieszanina stężonych kwasów HNO3 i HCl w stosunku 1: 3

d) Żadna odpowiedź nie jest poprawna

3.  Aby otrzymać roztwór 10% należy zmieszać:

a) 150 gramów wody i 50m gramów soli

b) 10 gramów soli i 90 gramów wody

c) 10 gramów soli i 100 gramów wody

d) 91 gramów soli i 9 gramów wody

4. Pokarmy zawierające tłuszcze zwierzęce to:

a) ryż, kasza jęczmienna

b) kukurydza, warzywa

c)masło, mięso

d) masło roślinne, warzywa

5.  Białka zbudowane są z :

a) aminokwasów i alkoholi

b) aminokwasów i aldehydów

c) 20 różnych aminokwasów

d) aminokwasów i tłuszczów

 

 

Newsflash