Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Konkurs chemiczny - zadania I 2015

Zadania na styczeń oddajemy do 04.02.2015 r.

 

1. Wybierz prawdziwe zdania:

a. Wszystkie metale są ciałami stałymi w temperaturze pokojowej

b. Sublimacja to przemiana ciała stałego bezpośrednio w gaz

c. W reakcjach chemicznych powstają nowe substancje o innych właściwościach

d. Wszystkie niemetale to ciała stałe lub gazy

 

2. Które z podanych gazów powodują powstawanie dziury ozonowej?

a. Tlenki siarki

b. Freony

c. Tlenki azotu

d. Wodór

 

3. Który z polskich uczonych jako pierwszy skroplił powietrze?

a. Karol Olszewski

b. Jędrzej Śniadecki

c. Zygmunt Wróblewski

d. Ignacy Mościcki

 

4. Zjawiskiem fizycznym jest:

a. Sublimacja jodu

b. Parowanie wody

c. Topnienie lodu

d. Spalanie węgla

 

5. Wodór to:

a. Pierwszy pierwiastek w układzie okresowym

b. Pierwiastek, który najpowszechniej występuje we Wszechświecie

c. Pierwiastek występujący w dwuatomowych cząsteczkach

d. Pierwiastek, który jest składnikiem paliwa rakietowego

 

Newsflash