Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Konkurs chemiczny - zadania II 2015

Rozwiązania zadań na luty należy dostarczyć do p. Wróblewskiej do 3 marca.

 

ZAD.1.

Oblicz objętość tlenu i azotu w pokoju o wymiarach: 3m × 2m × 4m. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Podaj gęstość powietrza oraz nazwiska uczonych, którzy jako pierwsi skroplili powietrze.

ZAD.2.

Uzupełnij wpisując nazwę i symbol pierwiastka lub numer grupy i okresu:

Pierwiastek zajmujący w układzie okresowym miejsce w:

  1. 14 grupie, 2 okresie to....................................................
  2. 2 grupie, 5 okresie to......................................................
  3. .......grupie, .........okresie to brom –symbol....................
  4. .......grupie, .........okresie to glin –symbol......................

ZAD.3.

Wyszukaj w układzie okresowym pierwiastki o następujących konfiguracjach elektronowych (zapisz nazwy pierwiastków):

  1. K2 L8 M3 ten pierwiastek to ....................................................
  2. K2 L8 M8 N2 ten pierwiastek to ...............................................

Newsflash