Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

 

uw

Wyłonienie wykonawcy na  przeprowadzenie  szkolenia dla 5 nauczycieli przyrodników III etapu edukacyjnego  z zakresu nauczania poprzez doświadczenie i eksperymentowanie z zastosowaniem technik  IBSE oraz przeprowadzenia warsztatów laboratoryjnych dla 120  uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 na rzecz projektu „Szkoła Równych Szans VI” w ramach RPOWM  na lata 2014 – 2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy RPMA.10.01.01-14-3910/15.

 

W zakładce DOKUMENTY/ SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VI znajdują się:

  1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatow chemia Sarnaki
  2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych
  4. Załącznik nr 3 Projekt umowy zlecenia usługi

 

 

Newsflash